POTREBUJEMO VEČ POLNILNIH MEST ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov ACEA ugotavlja, da imamo trenutno premalo polnilnih mest za električna vozila, če želimo doseči zastavljene cilje zmanjšanja emisij CO2. Po njihovih izračunih EU do leta 2030 potrebuje kar 8-krat več polnilnic na leto kot jih ima trenutno.

Po podatkih ACEA je prodaja električnih avtomobilov v EU med letoma 2017 in 2023 rasla trikrat hitreje kot je rasla izgradnja polnilnih mest zanje. Lani je bilo tako po vsej EU nameščenih 150 000 javnih polnilnih mest, skupaj jih je zdaj več kot 630 000. Evropska komisija ocenjuje, da naj bi bilo do leta 2030 lahko nameščenih 3,5 milijona polnilnih mest. Da bi dosegli ta cilj pa bi morali namestiti kar 410 000 polnilnih mest na leto, kar je skoraj trikrat več od trenutne stopnje nameščanja.

A za ACEA je to bistveno premalo. Združenje ocenjuje, da bomo zastavljene cilje zmanjšanja CO2 dosegli le, če bomo v EU letno namestili 8,8 milijona polnilnih mest. To je 1,2 milijona polnilnic na leto oziroma osemkrat več od trenutne stopnje nameščanja. Pri tem v združenju poudarjajo, da je enostaven dostop do javnih polnilnih mest, poleg tržne podpore in konkurenčnega proizvodnega okvira, bistven za razogljičenje cestnega prometa. Naložbe v javno polnilno infrastrukturo je zato treba nujno povečati za dosego podnebnih ciljev.

Vas zanima, katere EU države imajo največ polnilnih mest? Podatke dobite na spletni strani ACEA.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki