POVZETEK STALIŠČ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA EVROPE ZA OKREPITEV EVROPSKIH STANDARDOV CO2

Povzetek stališč Evropskega parlamenta in Sveta Evrope za okrepitev evropskih standardov za emisije CO2, ki ga je pripravil INOVEV.

– Evropski parlament je 8. junija 2022 sprejel več sprememb (P9_TA(2022)0234) predloga Parlamenta in Sveta za uredbo o okrepitvi emisijskih standardov CO2 za nove osebne avtomobile (PC) in lahka gospodarska vozila (LUV). ) (Uredba EU 2019/631). Ta niz sprememb je del splošnega cilja zmanjšanja neto emisij iz vseh industrij na nič najkasneje do leta 2050, z vmesnim ciljem zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 (v primerjavi z letom 1990). Te spremembe tudi sledijo zavezi EU na COP26, da bo pospešila svetovni prehod na vozila brez emisij. Za dosego tega cilja Evropski parlament meni, da bi bilo treba zmanjšati emisije iz prometnega sektorja za približno 90 % in hkrati hitro razviti obnovljive vire energije, da bi lahko vozni park EU oskrbovali z dodatno električno energijo iz obnovljivih virov.

- Hkrati za vozila z notranjim izgorevanjem Parlament zagovarja okrepitev standardov v zvezi z emisijami CO2 osebnih in LUV vozil za obdobje 2025–2030, da bi pospešili razogljičenje trga rabljenih vozil, kar bo še vedno dovoljeno voziti do leta 2050. Poleg tega Parlament vztraja, da ti cilji ne smejo ovirati dostopa do individualne in cenovno dostopne mobilnosti za vse, prav tako kot morajo te cilje spremljati ambiciozni zavezujoči cilji v zvezi z uvedbo javne in zasebne polnilne infrastrukture. .

- Ta sprejeta uredba je sledila rednemu zakonodajnemu postopku (prva obravnava), tj. šla je nato v prvo obravnavo na Svet Evrope, ki se je zbral 28. junija na Svetu za okolje in kjer so ministri, pristojni za okolje, sprejeli njihova stališča do predlogov iz svežnja »Primerni za 55«.

- V sporočilu za javnost, objavljenem 29. junija, in spremembah (10777/22), objavljenih 30. junija, je navedeno, da se je Svet strinjal z dvigom ciljev zmanjšanja emisij CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila do leta 2030 na 55 % za osebne računalnike in 50 % za LUV. Svet je odobril tudi uvedbo cilja za 100-odstotno zmanjšanje emisij CO2 do leta 2035 za nove osebne avtomobile in LUV.

– Poleg tega bo leta 2026 in vsaki dve leti pozneje Komisija ocenila napredek pri doseganju ciljev 100-odstotnega zmanjšanja emisij in potrebo po pregledu teh ciljev ob upoštevanju tehnološkega razvoja, vključno v zvezi s priključnimi hibridnimi tehnologijami in pomen izvedljivega in socialno pravičnega gospodarskega prehoda na ničelne emisije. Nazadnje se je Svet strinjal, da bo z letom 2030 ukinil regulativni spodbujevalni mehanizem za vozila brez in nizkih emisij.

- Ko je stališče Sveta sprejeto, ga mora Parlament ponovno preučiti za drugo obravnavo. To naj bi se zgodilo nekje septembra 2022.

****
Vir: INOVEV

Nazaj