POZIV - CENTER ZNANOSTI KOT DEMONSTRACIJSKI OBJEKT

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je nosilec projekta izgradnje Centra znanosti, s katerim želi vzpostaviti mesto promocije slovenske znanosti in razvojnih dosežkov gospodarstva. Že sama zasnova in v nadaljevanju tudi izgradnja Centra znanosti naj bi temeljila na najnovejših dosežkih, produktih in tehnologijah, ki bodo vgrajeni v Center znanosti, zato je objavljen poziv deležnikom k predstavitvi tistih rešitev, ki bi lahko postale realen gradnik Centra znanosti.

Ker so stavbe vse bolj povezane z mobilnostjo, predvsem z vidika vzpostavljanja celovitega ekosistema, ki povezuje pridobivanje zelene energije (sončna energija, mikro vetrne elektrarne,...) z učinkovito rabo tudi za zeleno mobilnost, poleg tega pa se stavbe neposredno navezujejo na modele zelene mobilnosti vabimo, da razmislite o tem, kako vaše rešitve, storitve ali proizvodi lahko nadgradijo končno podobo in izgradnjo Centra znanosti.

V pisarni SRIP ACS+ bomo na željo članov prevzeli koordinacijo prijav, ker menimo, da bi združevanje posameznih rešitev s krovno predstavitvijo koncepta zelene mobilnosti v navezavi s trajnostnim gradbeništvom lahko odprlo ali povečalo konkretne možnosti za vgradnjo vaših rešitev v objekt in njegovo zunanjost.

Tukaj si lahko ogledate objavljen Poziv in Prijavni obrazec in v primeru, da želite sodelovati v prijavi na predlagan način, to sporočite na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si do 8. januarja.

Rok za oddajo prijave je 15. februar 2021.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj