PREHOD NA ZELENO MOBILNOST ZAHTEVA VEČ NALOŽB IN INOVACIJ

Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev CLEPA ugotavlja, da segment električnih avtomobilov še naprej raste, a prepočasi od napovedi pred dvema letoma. Tehnologije na tem področju se sicer hitro razvijajo, vendar je v EU trenutno ne spremljajo zadostne naložbe v dobavno verigo baterij.

CLEPA opozarja, da EU namenja premalo sredstev v dobavno verigo baterij srednjega razreda in nima zadostnega dostopa do surovin za njihovo proizvodnjo. To predstavlja resno oviro za rast segmenta električnih vozil, saj razvoj in inovacije na področju baterij predstavljajo ključni pogoj za cenovno dostopnost električnih vozil.

Poleg tega naj bi EU do leta 2030 uvozila približno 40 odstotkov svojih aktivnih snovi, potrebnih za proizvodnjo baterij. Geografske odvisnosti EU, predvsem od Kitajske, bodo verjetno ostale tveganje, saj ta azijska država nadzoruje več kot 75 odstotkov dobavne verige grafita, ključne surovine za proizvodnjo baterij.

Kljub napovedim o vse večji prisotnosti električnih vozil pa bo v prihodnjih letih doseganje ciljev podnebne nevtralnosti in zmanjšanje onesnaževanja v prometu še naprej odvisno od tehnologij zgorevanja. Naložbe v proizvodnjo podnebno nevtralnih, obnovljivih goriv, vključno z vodikom, so zato bistvenega pomena.

Več o tem si preberite na spletni strani CLEPE.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj