PRILOŽNOSTI IŠČEMO TUDI V SODELOVANJU S TAJVANOM

V SRIP-u ACS+ podpiramo medsebojno sodelovanje različnih partnerjev, saj verjamemo, da tako lahko vsi hitreje in učinkoviteje napredujemo in se razvijamo. Zato smo se sestali s tajvansko trgovsko agencijo TAITRA in na strateškem sestanku preverili možnosti sodelovanja med našimi člani in tajvanskimi podjetji na področju avtomobilske industrije.

Tajvan sodi med najbolj razvita gospodarstva na svetu. S skoraj 24 milijoni prebivalcev na področju ene in pol Slovenije s trgovino letno ustvari več kot 740 milijard evrov prihodkov. Poleg Honkonga, Južne Koreje in Singapurja je eden izmed štirih azijskih tigrov. Globalno predstavlja enega najpomembnejših proizvajalcev naprednih čipov za sodobno elektroniko, na področju polprevodnikov pa zalaga tri četrtine svetovnega trga. Tajvan ima tudi močno strojegradnjo, predvsem na področju proizvodne mehanizacije za predelavo kovin, plastike in hrane.

Vsa omenjena področja so zanimiva tudi za našo avtomobilsko industrijo. Zato smo predstavnikom TAITRE na strateškem sestanku predstavili delovanje SRIP-a ACS+ in priložnosti, ki jih imajo tuji vlagatelji v Sloveniji. Tajvanskim kolegom smo razložili, da imamo v Sloveniji dolgo tradicijo načrtovanja in izdelovanja ključnih delov za avtoindustrijo, močni smo v elektroindustriji in predelavi kovin. Naša podjetja pa bodo potrebovala tudi partnerje na področju elektrifikacije vozil. V SRIP-u ACS+ bomo zato v nadaljevanju sodelovanja s TAITRO skupaj iskali priložnosti za naše člane in vzpostavljali kontakte na različnih vsebinskih področjih. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki