PROIZVAJALCI TEŽKIH TOVORNIH VOZIL PREVIDNI GLEDE CILJEV ZA ZMANJŠANJE EMISIJ CO2

EU parlament je nedavno podprl globalno najambicioznejše cilje za zmanjševanje emisij CO2 iz novoproizvedenih tovornjakov in avtobusov. Ti morajo do leta 2030 proizvesti vsaj za 45 odstotkov manj izpustov CO2 kot tovornjaki in avtobusi v 2019/2020. Proizvajalci tovrstnih vozil in njihovi dobavitelji zato že opozarjajo, da bo Evropa za dosego takšnih ciljev potrebovala korenito preobrazbo sistema.

Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev ACEA in Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev CLEPA poudarjata, da proizvajalci vozil in njihovi dobavitelji vlagajo milijarde evrov v zelene tehnologije na baterijski in vodikov pogon. Tehnologija je že na voljo, njena serijska proizvodnja pa se hitro povečuje. Kljub temu so glavne ovire za prehod na brezogljični transport skoraj popolna odsotnost polnilne infrastrukture in pomanjkanje učinkovitih sistemov določanja cen ogljika ter podpornih ukrepov za zamenjavo konvencionalnih modelov z alternativami. Odločevalci v EU-ju bodo zato morali v prihodnjih sprejemanjih zakonodaje nujno zagotoviti rešitve, ki bodo pospešile zeleni prehod cestnega prometa in obenem ne bodo zmanjševale globalne konkurenčnosti avtomobilske industrije.

Stališča obeh združenj si lahko podrobno preberete na spletnih straneh ACEA in CLEPA.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj