PROIZVODI, IZDELANI S PRISILNIM DELOM SO NESPREJEMLJIVI

Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev CLEPA, katerega člani smo tudi mi, skupaj s 7 drugimi mednarodnimi gospodarskimi združenji podpira predlagano EU uredbo, ki na enotnem trgu Evropske unije prepoveduje proizvode, izdelane s prisilnim delom. Pri tem organizacije obsojajo uporabo tega dela, za katerega ni prostora v dobavnih verigah evropskih proizvodov.

Poleg tega podpisnice izjave in njihove članice podpirajo cilje Evropske unije za sorazmeren, na tveganju temelječ pristop v mednarodnih okvirih , kot so vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter tristranska deklaracija in standardi Mednarodne organizacije dela, ki podjetjem omogočajo, da dajo prednost svojim prizadevanjem za potrebno skrbnost in spoštujejo načelo odgovornega umika. S tem želijo zagotoviti sprejem izvedljive in učinkovite zakonodaje za preprečitev uporabe proizvodov, izdelanih s prislinim delom.

Celotno izjavo si preberite na spletni strani CLEPE.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki