PROMET IN Z NJIM POVEZANE PANOGE MORAJO OSTATI HRBTENICA EU GOSPODARSTVA

Evropski svetovalni svet za raziskave v prometu ERTRAC skupaj s številnimi partnerji poziva institucije EU in države članice, naj ohranijo močan namenski proračun za aplikacije na področju prometa. Te namreč neposredno vplivajo na življenje evropskih državljanov in so hrbtenica evropskega gospodarstva.

ERTRAC skupaj s partnerji tako pričakuje, da glavne institucije EU in države članice priznajo ključno vlogo prometa in z njim povezanih panog za evropsko gospodarstvo. Prav tako morajo okrepiti svojo zavezanost raziskavam in inovacijam kot glavnemu načinu zagotavljanja trajnostne in varne mobilnosti za evropske državljane ter s tem uresničevanja politik EU na področju prometa.

Za vse vrste prometa morajo povečati tudi podporo raziskavam in inovacijam, se še naprej osredotočati na sodelovanje med raziskovalci, industrijo in oblikovalci politik, podpirati in razvijati obstoječa evropska partnerstva na področju mobilnosti ter v hitro se spreminjajočem sektorju krepiti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, da bo EU še naprej ostala svetovno privlačna lokacija za raziskovalce in delavce v prometni industriji.

Celoten poziv si lahko preberete na spletni strani ERTRAC.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj