PRVO SREČANJE KOORDINATORJEV ČLANOV SRIP ACS+

Organizirali smo prvo srečanje koordinatorjev članov SRIP ACS+, ki v podjetjih in organizacijah, včlanjenih v naše Združenje, skrbijo za aktivnosti in kontakte med pisarno ACS in njihovimi podjetji. Predstavili smo jim delovanje našega SRIP-a, aktivnosti in vizijo razvoja slovenske avtomobilske industrije ter skupaj začrtali nadaljnje korake sodelovanja.

Direktorica SRIP-a ACS+ Tanja Mohorič je koordinatorjem ACS-a v podjetjih v predstavitvi delovanja in vizije razvoja našega Združenja in avtomobilske industrije poudarila, da našo panogo v prihodnje čakajo številni izzivi. Elektrifikacija, digitalizacija, avtonomna vožnja, vodikove tehnologije, izgradnja polnilne infrastrukture in podobno bodo pomembno zaznamovali podobo mobilnosti. Zato se moramo na to transformacijo pripraviti skupaj in jo razumeti že danes, če želimo ohraniti in okrepiti stik z vodilnimi.

Misija GREMO na teh področjih pomembno sooblikuje rešitve za zeleno mobilnost prihodnosti. Skozi skupne projekte naših članov namreč prispeva k iskanju in realizaciji konkretnih izdelkov in rešitev za okrepitev globalne uspešnosti slovenske avtomobilske industrije. Koordinatorji so pri tem pomemben vezni člen med pisarno ACS in podjetjem, članom tega Združenja, saj zaposlene po posameznih področjih seznanjajo o novicah s področja avtomobilske industrije in mobilnosti, dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih SRIP ACS+.

Koordinatorji so v sproščenem pogovoru pohvalili delo naše pisarne, informiranost, izobraževalne aktivnosti, sodelovanje, pomoč in podporo. Dodatno pa so predlagali okrepitev strokovnih izobraževanj, pomembnih dogodkov in promocije tehničnih poklicev med mladimi. Tako bomo spomladi organizirali posebno razvojno konferenco, s poudarkom na novih tehnologijah, materialih, procesih in proizvodnih tehnologijah, jeseni pa še poslovno konferenco, kjer bo govora o dogajanju na avtomobilskem trgu, konkurenci, poslovnih priložnostih in podobnem. Prav tako smo se pridružili projektu uvedbe sistema mikrodokazil, za pridobitev ustreznih kadrov, aktivni smo tudi v številnih mednarodnih strokovnih združenjih, s čimer pomembno sooblikujemo razvoj avtomobilske in mobilnostne industrije.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj