RAZVOJ JE GONILO NAPREDKA

Konkurenčnost je v veliki meri odvisna od hitrosti prilagajanja spremembam in razvoja novih inovativnih rešitev. Zato smo za naše člane organizirali Razvojno konferenco GREMO, ki se jo je udeležilo več kot 120 razvojnikov in razvojnih timov iz naših najpomembnejših podjetij in organizacij. Z zanimivimi predstavitvami in debatami so pripomogli h kakovostni razpravi o novih materialih in tehnologijah ter izdelkih in proizvodnih procesih prihodnosti.

Pri hitrosti odzivanja na zahteve trga igrata ključno vlogo interdisciplinarnost in povezovanje različnih deležnikov za doseganje kritične mase kompetenc in virov. Direktorica SRIP-a ACS+ Tanja Mohorič je zato v uvodu poudarila, da je potrebno biti v izjemno hitro se spreminjajočem svetu zelo prilagodljiv. Če želimo biti globalni zmagovalci v izbranih nišah moramo biti tudi inovativni, kompetentni in polni znanja. Po njenem mnenju in mnenju udeležencev naši člani vse to imajo, kar se je na konferenci lepo videlo iz predstavljenih razvojnih projektov izbranih govorcev iz različnih podjetij, fakultet in zavodov.

Pri doseganju najboljših rezultatov in raziskovalno-razvojnih dosežkov je izjemnega pomena tudi razvojno povezovanje in sodelovanje. Misija GREMO je v slovenski avtomobilski industriji naredila velik korak naprej v tej smeri in tudi drugim panogam pokazala, da je sodelovanje in skupno iskanje rešitev dejansko ključ do uspeha. Številni raziskovalni in razvojni projekti, predstavljeni na konferenci s področja novih materialov in tehnologij ter izdelkov in proizvodnih procesov, ki bodo v naslednjem desetletju vplivali na razvoj novih rešitev v mobilnosti in avtomobilski industriji, ne bi mogli zaživeti brez tega.

Ima pa kljub temu naša avtomobilska industrija še kar nekaj prostora za izboljšave. Tako smo na konferenci lahko slišali, da bi morala podjetja za ohranjanje in krepitev ostrega globalnega konkurenčnega boja nameniti več sredstev za raziskave in razvoj, predvsem na bazičnem nivoju. Prav tako sodelovanje znanosti in gospodarstva še vedno ni na optimalni ravni, čeprav se na tem področju, tudi s pomočjo Misije GREMO, zadeve premikajo na bolje. Podjetja bi morala znanstveno-raziskovalne institucije in fakultete v razvojno partnerstvo vključevati že v začetnih stopnjah razvoja izdelkov ali rešitev, ne le, takrat ko imajo težave. Izjemno pomembno je tudi pravilno izobraževanje in usposabljanje mladih za inženirske poklice.

Ker se v SRIP-u ACS+ vsega tega še kako dobro zavedamo, bomo naslednjo konferenco, tokrat na temo trajnostnega razvoja, organizirali že sredi junija, septembra pa ji bo sledila še Poslovna konferenca. Vse člane zato že zdaj naprošamo, da na dunja.podlesnik@acs-giz.si pošljete pobude, želje, predloge, skratka vse, kar bi lahko pripomoglo h kar najbolj kakovostni izvedbi programa konference in bo obenem pripomoglo tudi k vašemu razvoju. Vsem prisotnim, še posebej pa govorcem, ki so pripravili zelo zanimive in koristne predstavitve, se najlepše zahvaljujemo za udeležbo. S tem ste pomembno prispevali k povezovanju in nadaljnji krepitvi razvoja naše avtomobilske industrije. Ali kot je dejal prof. dr. Damijan Miljavec iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani:

»Tisti, ki ste bili prisotni na Razvojni konferenci GREMO ste lovilci prihodnosti.«

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki