SAMO DAJATVE NE BODO OKREPILE KONKURENČNOSTI EVROPSKE UNIJE

Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev CLEPA ocenjuje, da nedavno sprejete dajatve na uvoz baterijskih električnih vozil, proizvedenih na Kitajskem lahko zagotovijo le začasen predah in spodbudijo tveganje za povračilne ukrepe. Drži, da svetovna trgovina zahteva enake konkurenčne pogoje za vse, a protekcionizem ne more biti odgovor na ponovno vzpostavitev evropske konkurenčnosti.

CLEPA poudarja, da kitajski avtomobilski trg predstavlja kar tretjino svetovne industrije in številni evropski dobavitelji zagotavljajo komponente in sisteme mednarodnim in kitajskim proizvajalcem avtomobilov. Celo električna vozila, izdelana na Kitajskem, pogosto vključujejo številne komponente in tehnologije, ki jih proizvajajo evropski dobavitelji. Proizvajalci in dobavitelji vozil zato pospešujejo cikle razvoja izdelkov in letno vlagajo približno 70 milijard evrov v raziskave in razvoj, da bi okrepili svojo konkurenčno prednost. Glavni izziv EU tako ni pomanjkanje inovativnih zmogljivosti, temveč visoki stroški energije, regulativna neskladnost ter omejen dostop do kapitala in javnega financiranja, kar vse bolj vodi v inovacije, proizvedene v tujini. Zato so nujna skupna prizadevanje vseh akterjev, da bi EU spet postala privlačna za naložbe.

Več o predlaganih ukrepih za okrepitev konkurenčnosti EU si preberite na spletni strani CLEPE.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj