SKLEPI VRHA NEMŠKE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE

Med 4. in 6. novembrom je potekal, tokrat zaradi pandemije v celoti virtualno, tradicionalni vrh nemške avtomobilske industrije, ki vse bolj nakazuje zeleno levitev nemške avtomobilske branže, ki je obenem tudi glavni industrijski sektor v Nemčiji.

Pogledi vodstev Daimlerja, BMW in VW so bila usklajena, v skupnem imenovalcu se lahko prihodnost treh glavnih nemških avtomobilskih proizvajalcev zaobjame kot ''plemenitno,električno in povezano''.

Nedvomno se vodstva Daimlerja, BMW in VW trenutno ukvarjajo z največjo preobrazbo avtomobilske industrije v njeni zgodovini, ki jo ponazarja beseda trajnost. Velja tudi maksima: ''trajnost ni razlog za nakupa avtomobila, pomanjkljiva trajnost pa nedvomno razlog za njegov nenakup''.

Vse bolj se nakazuje spoznanje, da potrošniki (začenši z Evropo, sledil naj bi ostali svet) v prihodnje ne bodo bili več pripravljeni kupovati avtomobilov, ki prihajajo iz netrajnostnih kultur njihovih proizvajalcev in procesov.

Vodstva Daimlerja, BMW, VW so si enotna, da v prihodnosti ne bodo več potrebne ločene trajnostne strategije, temveč le še trajnosten poslovni model, pri čemer podnebni cilji ostajajo glavna fokus. Slednje se bo lahko doseglo le električnimi avtomobili. Najpoglavitnejši akter na omenjenem področju med tremi poglavitnimi nemškimi avtomobilskimi proizvajalci je koncern VW.

Še bolj pa se nakazuje dejstvo, da je se Daimler, BMW in VW vidijo tako proizvajalci električnih vozil kot tudi software koncerni. Prav tako se zavedajo, da druge poti (alternative) ni na izbiro, slednje potrjuje le pogled na konkurente kot npr. Tesla oziroma Waymo.

Prav tako med med Daimlerjem, BMW in VW prevladuje prepričanje, da se bo v prihodnosti potrebno še bolj osredotočiti na njihove krepke točke, prednosti in znanja, ter še bolj v smeri t.i. ''zelenega luksuza''. Kupci predvsem pričakujejo, da bodo avtomobili v prihodnosti vsaj tako povezani, kot se povezanost na strani kupcev/potrošnikov doživlja na delu in domačem okolju.

Dejstvo je tudi, da nemški premim avtomobilski trojček (Daimler-BMW-VW) vse bolj intenzivneje zaposluje IT strokovnjake, zlasti za razvoj lastnih (''hišnih'') operacijskih sistemov (npr. Daimlerjev operacijski sistem MB.OS), ki bodo v prihodnost predstavljali centralni živčni sistem avtomobila.

Software platforme bodo v prihodnosti predstavljale centralno raven za motorje, prezračevanje in infotainment. S platformami naj bi trije poglavitni nemški proizvajalci v prihodnost ustvarili tudi nove poslovne številke in dobičke (na kratko ''software updates''). S tem v povezavi je zato prihodna strategija VW, da se bo iz trenutne zbirke zelo vrednih avtomobilskih znamk prelevil v digitalni koncern, ki bo ponujal t.i. ''naprave mobilnosti''.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

 

Nazaj