SLOVENIJA USPELA UVRSTITI ALUMINIJ MED STRATEŠKE SUROVINE

Z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so sporočili, da je Slovenija v postopku obravnave predloga EU uredbe o kritičnih surovinah uspela doseči uvrstitev aluminija, pomembne surovine v avtomobilski industriji, na seznam strateških in kritičnih surovin. Predlagana Uredba namreč predvideva povišano stopnjo samooskrbe s kritičnimi mineralnimi surovinami iz primarnih virov znotraj EU in hitrejše postopke pridobivanja dovoljenj za strateške projekte na ravni EU.

V postopku obravnave predloga dopolnitev ministrstvo omenja še številne druge izboljšave. Tako izpostavlja predvsem povečanje zmogljivosti predelave in recikliranja strateških surovin, uvedbo pogostejšega posodabljanja seznama kritičnih in strateških surovin ter krepitev nacionalnih ukrepov o trajnosti in krožnosti. Poleg tega uredba predvideva tudi izločitev držav iz nacionalnih raziskovalnih programov, če te nimajo ustreznih geoloških pogojev, zaostritev spremljanja konkurence in prostega pretoka surovin, s čimer naj bi pripomogli k nemotenemu delovanju enotnega trga EU, in podobno.

Glasovanje o dopolnilih (dobite jih na TEJ POVEZAVI) je v Evropskem parlamentu predvideno za oktober. So se pa medtem že oglasili tudi evropski avtomobilski dobavitelji, združeni v CLEPI. Evropsko komisijo, EU Parlament in Svet EU pozivajo k čimprejšnjim pogajanjem in prednostnem sprejetju Uredbe o kritičnih surovinah. Evropski avtomobilski sektor se namreč močno zanaša na varen dostop do surovin za proizvodnjo široke palete inovativnih komponent, ključnih za pospeševanje podnebno nevtralne mobilnosti, vključno z baterijami, elektromotorji in lahkimi deli. Pri tem opozarjajo tudi na področja, ki jih je treba izboljšati.

Katera so ta področja in kako jih izboljšati si preberite na spletni strani CLEPE.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki