SODELUJTE V EU PROJEKTU INDUSAC IN SI PRIDOBITE NOVE REŠITVE

Inštitut Jožef Stefan vabi k sodelovanju v evropskem projektu INDUSAC, v okviru katerega lahko podjetja oddajo enega ali več izzivov, ki jih bodo brezplačno reševale mednarodne skupine študentk in študentov ter raziskovalk in raziskovalcev. S tem želi EU spodbuditi sodelovanje med industrijo in akademsko sfero za hitro in usmerjeno soustvarjanje projektov.

V projektu INDUSAC lahko podjetja prijavijo različne izzive iz vseh poslovnih dejavnosti in segmentov poslovanja, ki lahko na primer obsegajo:

  • prihodnje potrebe kupcev (analiza trendov, katalogi produktov)
  • sive cone obstoječega produktnega portfelja (strateške analize, akcijski načrti),
  • marketinške kampanje (analize trga in trendov, zasnova kampanj),
  • razvoj digitalnih platform (tržne analize za zasnovo platforme, prototip platforme),
  • razvoj idej prihodnjih proizvodov in storitev (trženjski profili, ideje),
  • poslovni načrt in modeli (SWOT analiza, ocena dobičkonosnosti, modeli) in
  • drugo

Podjetja s sodelovanjem v roku 4 do 8 tednov pridobijo rešitev izziva, vzpostavijo kontakt z obetavnimi mladimi iz Evrope, tudi za morebitno prihodnje sodelovanje, in si še dodatno povečajo vidnost v mednarodnem okolju. Pri tem sodelujejo z mednarodno skupino študentov oz. raziskovalcev, pri čemer nimajo finančnih obveznosti do njih.

Več informacij je dostopnih na spletni strani INDUSAC in v razpisu za podjetja. Vprašanja lahko posredujete tudi na indusac@ijs.si.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj