STRATEŠKO PARTNERSTVO AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE Z VLADO RS IN PREDSTAVNIKI ZNANOSTI ZA RAZVOJ MOBILNOSTI PRIHODNOSTI

Slovenska avtomobilska industrija v Evropi postaja center razvoja novih tehnologij za zeleno in trajnostno mobilnost. Zato je pred skoraj dvema letoma sprejela odločitev o celoviti zeleni in digitalni preobrazbi, povzeti v Misiji GREMO (GREen MObility), ki jo je kot vzorčen primer povezovanja gospodarstva, znanosti in države prepoznala tudi Vlada Republike Slovenije. Ta se je na posebni razvojni konferenci seznanila s strateškimi usmeritvami avtomobilskih podjetij, pregledala konkretne razvojne projekte in s predstavniki slovenskih avtomobilskih podjetij podpisala dogovor o strateškem partnerstvu.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je v slavnostnem nagovoru poudaril pomen industrije za slovensko gospodarstvo in družbeno blaginjo. Dejal je, da je Slovenija v odstotkih BDP tretja najbolj industrializirana država v Evropi: "Naš bruto domači proizvod ne temelji na storitveni dejavnosti ali trgovini, temelji na industriji, zato moramo njeni preobrazbi dati tako pomembno težo." Nadaljeval je, da je avtomobilska industrija z vidika tehnologije ter digitalne in zelene preobrazbe izjemno propulzivna panoga: "Misija GREMO temelji na konkretnih rezultatih. Gradi na znanju in tem, kar je že ustvarila. In brez znanja ni napredka. Dejstvo, da so se slovenska avtomobilska podjetja uspela povezati sama in brez prisile pa je tisto, kar redko kdo v Sloveniji, pa tudi v Evropi, zmore. To je zame največja vrednost, ki jo prepoznavam v misiji zelene in digitalne preobrazbe slovenske avtomobilske industrije." Dr. Golob je pozdravil, da gredo podjetja v razvojni preboj skupaj, povezana pa bodo le še bolj odporna in robustna. Vlada RS si bo sicer prizadevala, da bo do leta 2027 zagotovila 200 milijonov evrov za prestrukturiranje te industrije. "Naša naloga je, da vas pri tem podpiramo in spodbujamo ter opravimo svoj del naloge," je sklenil premier.

Z Misijo GREMO slovenska avtomobilska industrija kaže jasno strategijo in ambicioznost prihodnjega razvoja. Največji poudarek daje pospešenemu prehodu v elektromobilnost, to je prehodu iz proizvodnje komponent in sistemov za motorje z notranjim zgorevanjem v razvoj in proizvodnjo komponent, sistemov in tehnologij za električna in elektrificirana vozila. Svojo konkurenčnost povečuje s pospešeno digitalizacijo, robotizacijo in avtomatizacijo ter pomembnim zniževanjem okoljskega odtisa proizvodnih in poslovnih procesov. S tem naša avtomobilska podjetja v svojih segmentih dosegajo ključne preboje in vodilne tržne pozicije na globalnem trgu. Ker gre za prvi tovrsten skupni razvojni načrt celotne gospodarske panoge v Sloveniji in služi za vzor ostalim industrijam, Misijo GREMO podpira tudi Vlada Republike Slovenije. Ta se je že lani seznanila s smelimi načrti naše avtomobilske industrije.

Na Razvojni konferenci GREMO se je predsednik vlade dr. Robert Golob s pristojnimi ministri in predstavniki vlade seznanil, da so naša avtomobilska podjetja skupaj z raziskovalnimi institucijami v dobrem letu in pol uspela narediti pomembne prebojne korake za uspešno realizacijo zastavljenih strateških ciljev.


Z Misijo GREMO so slovenska avtomobilska podjetja dosegla pomembno poenotenje glede vizije razvoja celotne slovenske avtomobilske industrije ter oblikovala skupno strategijo razvoja do leta 2030, temelječo na inovacijah, ljudeh, investicijah in podpornem okolju. Pripravila so konkreten osnutek Strateškega načrta razvoja novih izdelkov in tehnologij s poudarkom na komponentah in sistemih za elektromotorske pogone električnih vozil na baterijskih hranilnikih energije ter lahkih materialih in konstrukcijah s spremljajočim razvojem novih izdelavnih tehnologij za zeleno in digitalno preobrazbo.

Predvsem pa je avtomobilska industrija povezala znanost in gospodarstvo ter na povsem novih temeljih skupnega ciljnega razvoja že vzpostavila štiri velike raziskovalno-razvojne projekte velikih konzorcijev, kjer ob vodilni vlogi velikih podjetij intenzivno sodelujejo tudi mala in srednja podjetja ter raziskovalne institucije.

Izjemno pozitivno in konstruktivno medsebojno sodelovanje so Vlada Republike Slovenije z dr. Robertom Golobom na čelu ter predstavnikoma avtomobilske industrije Iztokom Seljakom, kot koordinatorjem Misije GREMO in Tanjo Mohorič, direktorico GIZ ACS Slovenskega avtomobilskega grozda, potrdili s podpisom skupne zaveze k zeleni in digitalni preobrazbi, ki je povzeta v Misiji GREMO.


V Zavezi so se podpisniki strinjali, da Slovenija za dvig konkurenčnega položaja na globalnem trgu nujno potrebuje partnerstvo med državo, znanostjo in gospodarstvom. Potrebno je okrepiti tudi dodatna vlaganja v raziskave in razvoj ter industrializacijo novih rešitev. S tem bo naša avtomobilska industrija ob aktivni podpori vlade lahko uspešno uresničevala cilje Misije GREMO ter bistveno pripomogla k razvoju naše države.

Ciljni poslovni rezultati do leta 2030 jasno kažejo na nadaljnjo stabilno rast slovenske avtomobilske industrije. Prodaja bo tako s 3,6 mrd EUR v letu 2019 oziroma 5,1 mrd EUR v letu 2022 zrasla na 7,8 mrd EUR do leta 2030. Dodana vrednost na zaposlenega se bo povečala s 45.300 EUR v letu 2019 oziroma s 60.000 EUR v letu 2022 na 90.000 EUR v letu 2030. Do leta 2030 se bo število zaposlenih povečalo z današnjih 20.000 na 24.000. Ob doseganju odličnih poslovnih rezultatov se bodo povečala tudi vplačila v državno blagajno z zdajšnjih 220 mio EUR na 350 mio EUR v letu 2030.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj