TOYOTA ADRIA - ZDRUŽENI SMO VEDNO BOLJŠI

V času, ko se pandemija sicer počasi umirja, se tudi v podjetju Toyota Slovenija zavedajo ukrepov, ki jih je potrebno spoštovati in pomembnosti dejanj, da do ponovnega izbruha ne bi prišlo. Zato poleg predanih donacij medicinske opreme v mesecu marcu in aprilu ter ukrepi, ki veljajo v prodajnih salonih, tudi z majem nadaljujejo v duhu pomoči nacionalnim in lokalnim skupnostim. S partnerjem Olimpijskega komiteja Slovenije so tako sklenili sodelovanje z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete univerze v Ljubljani.

Delovanje družbe Toyota že od nekdaj temelji na družbeno-odgovornih vrednotah. Nenazadnje je o tem premišljeval že Sakiči Tojoda, »oče« danes največje avtomobilske znamke na svetu, ki je iznašel avtomatske statve, da bi z njimi razbremenil svojo mater. Skrb za druge je vse od takrat zakoreninjena v Toyotinemu načinu delovanja. Zato se je Toyota Slovenija nemudoma odzvala na klic po pomoči Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Za potrebe testiranja ljudi za COVID-19 širom Slovenije jim je za čas raziskave donirala avtomobil za lažje opravljanje dela na terenu.  To je namreč, po mnenju predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Miroslava Petrovca, eno ključnih dejanj za sproščanje ukrepov, ki trenutno veljajo v državi.

»Ena velikih težav, ki jo imamo z obvladovanjem epidemije, so ravno ljudje, ki ne kažejo simptomov, virus pa v svojih dihalih razmnožujejo in so zgolj prenašalci na druge. Zato je terensko delo in obiskovanje ter testiranje ljudi na domu tako pomembno za omejevanje širjenja virusa. Ob teh priložnosti se zahvaljujem Toyota Slovenija za posluh in pripravljenost pomagati, da bodo naše poti po Sloveniji varne tudi s prevoznega vidika,« pravi Miroslav Petrovec.

Raziskavo na inštitutu izvajajo na naključno izbranem vzorcu, reprezentativnem glede na starost, spol in geografsko razdelitev Slovenije. Povabljenim preiskovancem, ki privolijo v sodelovanje, v prvi fazi raziskave odvzamejo bris zgornjih dihal in vzorec krvi. Hkrati preiskovanci izpolnijo vprašalnik o morebitnih simptomih in znakih okužbe dihal in številu ter značilnostih kontaktov znotraj gospodinjstva in izven njega. Posamezniki, ki so pripravljeni sodelovati, določijo termin testiranja, ekipa jih nato obišče na domu ter jim odvzame brise.

 

**** 

Nazaj