UMAR-jevo POROČILO O STANJU V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH

Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ugotavlja, da so podjetja v predelovalnih dejavnostih, ki so ena največjih dejavnosti slovenskega gospodarstva, v letu 2022 izboljšale rezultate svojega poslovanja, a manj kot leto prej. Analiza poslovanja in premoženjsko-finančnega položaja predelovalnih družb zajema obdobje po letu 2008, s fokusom predvsem na rezultatih v letu 2022.

Rast dodane vrednosti predelovalnih podjetij je ostala visoka, a nekoliko skromnejša kot v letu 2021. K njej so nekoliko prispevale tudi subvencije, večinoma namenjene zmanjšanju negativnega vpliva energetske draginje na poslovanje. Ob skromnejši rasti zaposlenosti kot leto prej se je dodana vrednost na zaposlenega v predelovalnih družbah povzpela nad 57.000 EUR. Rast prihodkov od prodaje se je umirila, najbolj na trgih izven EU.

Neto dobiček iz poslovanja, ki je v letu 2021 prvič presegel 2 mrd EUR, se je še nekoliko povečal. Izboljšali so se tudi finančni rezultati, predelovalne družbe so ustvarile neto dobiček iz financiranja. Njihov neto čisti dobiček je bil tako največji v opazovanem obdobju. Delež dolga v virih sredstev, ki se je v letu 2021 nekoliko povečal, je ostal manjši od dolgoletnega povprečja.

Kratko analizo poslovanja predelovalnih družb si lahko preberete na UMAR-jevi spletni strani.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki