UMAR OBJAVIL POROČILO O PRODUKTIVNOSTI ZA LETO 2021

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj so pripravili tretje Poročilo o produktivnosti, katerega vsebina je tudi tokrat zaznamovala korona kriza.

Izpostavljen je vpliv epidemije covid-19 na finančno stanje podjetij in v tej povezavi pomen interventnih ukrepov. V poročilu je podrobneje analizirano, katera so najhitreje rastoča podjetja po produktivnosti v Sloveniji.

Osrednja pozornost v poročilu pa je posvečena že prepoznanim ključnim vidikom rasti produktivnosti. Pripravljen je pregled stanja in njihovih dolgoročnih trendov – od investicij do inovacij, digitalne preobrazbe in znanja ter družbeni in institucionalni kapital. Posebej je pripravljen del o digitalizaciji in vsem vidikom neoprijemljivega kapitala. V poročilu so izpostavljeni trije ključni dejavniki uspešnega prehoda v novo normalnost, to so razvoj kadrov in spretnosti prihodnosti, vloga javnih financ ter trajnostna preobrazba v nizkoogljično in krožno gospodarstvo.

Poročilo o produktivnosti 2021 si lahko preberete tukaj.

Spletna stran Urada za makroekonomske analize in razvoj – UMAR.

 

****
Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj