V NEMŠKO AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO SE POČASI VRAČA OPTIMIZEM

Po podatkih münchenskega inštituta za gospodarske raziskave IFO se je negativna poslovna klima v nemški avtomobilski industriji januarja znatno umirila. Podjetja v tej panogi so bolj pozitivna glede svojega trenutnega poslovnega položaja. Prav tako so veliko bolj optimistična glede prihodnjih mesecev, kot so bila konec leta 2023.

Pozitivno razpoloženje nemških avtomobilističnih podjetij, s katerimi tesno sodeluje tudi slovenska avtomobilska industrija, gre pripisati predvsem močni rasti prodaje na mednarodnih avtomobilskih trgih v Evropski uniji in zunaj nje. Prav tako številni ekonomski strokovnjaki po vsem svetu, ki jih je v raziskavi anketiral IFO, napovedujejo, da bo nemška avtomobilska industrija tudi v letu 2024 nadaljevala z močno rastjo.

Kljub temu pa številna nemška podjetja še vedno opozarjajo na nezadovoljivo stanje naročil, zmanjšano izkoriščenost zmogljivosti in naraščajoče pomanjkanje usposobljenih delavcev. Prav tako je razpoloženje v preostalih gospodarskih panogah Nemčije še vedno negativno. IFO celo ocenjuje, da gospodarskega okrevanja v eni naših najpomembnejših trgovinskih partneric še ni na vidiku.

Več o tem si preberite na spletni strani IFO.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki