V OKVIRU PROJEKTA "MOTZART" USPEŠNO RAZVIT EKSPERTNI SISTEM

Konzorcijski partnerji projekta MOTZART – Učinkovitejši elektrMOTorji Z rAzvojem ekspeRTnega sistema in novih tehnologij (člani SRIP ACS+ SiEVA d.o.o, Hidria d.o.o, Kolektor Group d.o.o, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) so uspešno končali triletni projekt sofinanciran s strani Republike Slovenije (MIZŠ) ter Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru projekta MOTZART je bil razvit ekspertni sistem za analizo vseh tipov sinhronskih električnih motorjev z radialnim magnetnim pretokom na podlagi s trajnih magnetov. Na sliki 1 je prikazan blokovni diagram razvitega ekspertnega sistema in primer uporabe Elektromagnetne domene v ekspertnem Programskem okolju »MOTZART«. V ekspertnem sistemu so integrirane tri fizikalne obravnave strojev in sicer: elektromagnetno domeno, termijo in analizo mehanske trdnosti rotorske lamele. Elektro-magnetna in termična domena sta sklopljeni, to pomeni da je upoštevan vpliv elektromagnetnih stanj na termičen odziv motorja in obratno. Obe stanji pa sta seveda odvisni od obratovanja in oblikovanja elektromotorskega pogona ter lastnosti uporabljenih materialov. V analizo je vključena tudi tehnologijo in tehnološki postopek in sicer na način, da smo s posebno razvitim računalniškim orodjem upoštevali pripravo lamelnih rezov glede na globino vpliva tehnološkega postopka z avtomatsko pripravo geometrije reza motorja glede na zahtevano tehnologijo izdelave: lasersko rezanje ali štancanje. Na ta način, lahko z veliko natančnostjo analiziramo zmogljivost oblikovanega elektromotorskega pogona še preden je le-ta izdelan in fizično testiran v merilnici. 

Slika 1: Blokovni diagram ekspertnega sistema »MOTZART« (levo) in primer uporabe Elektromagnetne domene v Programskem okolju »MOTZART«. (avtor Damijan Miljavec)

Po končani želeni analizi se nam v okviru Programskega okolja »MOTZART« se avtomatsko generirajo poročila želenih rezultatov analiziranega električnega motorja. Poročilo razvijalcu zelo natančno pokaže vse lastnosti analiziranega motorja. Podatki so na razpolago tako v grafični obliki kot tudi v številčni obliki. Slednja oblika je zelo primerna za nadaljnjo uporabo, kot na primer; optimizacija vodenja stroja in je lahko avtomatsko uvožena v ekspertni sistem v domeni vodenja. V ekspertno Programsko okolje »MOTZART« smo torej integrirali petstopenjsko sklopitev, in sicer: tehnologija proizvodnje, elektro-magnetno domeno, termijo, mehaniko in domeno vodenja elektromotorskega pogona.  Na sliki 2 je prikazan vhoden prečni geometrijski presek analiziranega motorja in njegov diagram izkoristka kot eden ključnih rezultatov za karakterizacijo električnih elektromotorskih pogonov.

Slika 2: Vhodna geometrija analiziranega motorja in njegov diagram izkoristka. (avtor Damijan Miljavec)

O projektu lahko preberete tudi na tej povezavi

**** 

Nazaj