V SRIP ACS+ SMO USTANOVILI POSEBNO DELOVNO SKUPINO ZA KADRE

Zaradi velikih izzivov, ki jih imajo podjetja, člani SRIP ACS+, s pomanjkanjem zaposlenih, smo se skupaj odločili, da sestavimo Delovno skupino za kadre. Na prvem srečanju smo opredelili načine sodelovanja gospodarstva z izobraževalnimi ustanovami in se pogovorili o možnosti priprave potencialnih skupnih projektov.

Delovno skupino sestavljajo osebe, ki v podjetjih sodelujejo pri pripravi strateških načrtov razvoja človeških virov in zato tudi najbolje vedo s katerimi težavami se soočajo in kaj potrebujejo na kadrovskem področju. Poleg pomanjkanja ustreznih kadrov kot velik izziv izpostavljajo nezainteresiranost zaposlenih za dodatna izobraževanja in dvig kompetenc obstoječih kadrov. Poleg tega se vedno manj mladih odloča za tehnične in inženirske poklice. Promocija teh poklicev in navduševanje mladih nad njimi ter spodbujanje radovednosti in želje po raziskovanju je zato nujna.

Podjetja imajo velike težave tudi z razumevanjem trajnosti in trajnostnega poročanja po novih evropskih standardih. Zaposlene bi bilo zato po mnenju članov delovne skupine potrebno izobraziti na tem področju, predvsem za zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Tudi tukaj je pomembno povezovanje med podjetji in deljenje izkušenj. Pomembna se jim zdi tudi tematika mikrodokazil, glede na trenutne razmere predvsem na temo trajnosti in zelenega prehoda. Mikrodokazila bodo namreč zagotavljala kakovostna usposabljanja za zaposlene glede na potrebe podjetij.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj