Zagon proizvodnje avtomobilske industrije v Franciji

Skupina Renault je 22.4. napovedala ponoven zagon obratov strojne opreme ta teden. Proizvodni obrat Flins, kjer sestavljajo model ZOE, bo začel s proizvodnjo 28.4. Ostali proizvodni obrati se odpirajo postopno do sredine maja.  

Direktorica za industrijo v skupini Renault za Francijo Patrice  Haettel poudarja,  da so vsi obrati pripravljeni na sprejem delavcev. Ponovni zagon se bo izvajal postopno. Ta teden se  bo le 5% -10% delovne sile vrnilo na delo v prve tri obrate (Cleon, Mans in Choisy le-Roi;  proizvodnja motorjev, menjalnikov, osi), katerih proizvodnja se uporablja tudi za oskrbo drugih zbirnih mest v Evropi.

V Flinsu bo prihodnji teden začelo delati 25% -30% zaposlenih. S sindikalnimi organizacijami so bili podpisani številni sporazumi v preteklih tednih, tudi sanitarni protokoli za različna mesta za ponovni zagon proizvodnje (prevoz oseb, merjenje temperature, zaščitna sredstva, čiščenje in dezinfekcija delovnih mest). Pred zagonom proizvodnje so organizirali obiske za zaposlene ter omogočili tridnevne module izobraževanja, da se delavci ustrezno seznanijo z novimi pravili. V vsakem obratu posebni odbori preverjajo, ali so spoštovani sanitarni ukrepi.

Haettel sicer izpostavlja, da koncesionarji avtomobilov ostajajo zaprti ter dokler se ti ne odprejo,  nimajo namena nadaljevati s polno proizvodnjo. Renault je sicer v zadnjih dveh tednih (med 13. in 21.4)  že začel s proizvodnjo na Portugalskem, v Rusiji,  Španiji in Romuniji.

Toyota je v Franciji že zagnala proizvodnjo v Onnaing, kjer proizvajajo Yaris, najprej s 500 zaposlenimi, nato z 1.550 delavci v proizvodnji (zaposlenih skupaj 4.500).

Skupina PSA še ni posredovala datuma začetka zagona proizvodnje, vendar zagotavlja, da so pripravljeni. Finančni direktor PSA izpostavlja, da je ključno, da so odprti koncesionarji, da ne bo prišlo do kopičenja zalog. Zaradi krize Covid-19 so se odločili tudi za znižanje prejemkov vodstvu (predsednik uprave za 35 %, ostali direktorji za 25 %, top 100 menedžerjev se je odpovedalo pravici do delnic v višini 21 %). Skupina v teh dneh lansira projekt možnosti celotnega postopka prodaje po spletu (100 %), kot dodatno možnost za stranke, posebej sedaj, ko so koncesionarji in prodajni kanali zaprti. Na tem projektu delajo že 1 leto, sedaj so ga pospešili. Skupina Renault je nakazala, da sedaj nimajo namena uporabljati 100 % prodajo po spletu.

Tudi veliki dobavitelji so v pripravljenosti in odpirajo proizvodnjo, Michelin jo je odprl ta teden.  Tudi Valeo in Faurecia so podpisali sporazume s socialnimi partnerji.

Samo sindikat CGT ni podpisal sporazumov in ocenjuje, da ne bi smeli začeti izvajati dejavnosti pred ukinitvijo strogih omejitev gibanja.

Komentar:  Avtomobilska industrija je močno prizadeta zaradi krize. Velike skupine so se zatekle k inštrumentom pomoči, ki jih je dala vlada na razpolago. Skupina Renault v Franciji postopno zaganja proizvodnjo, PSA še čaka. Vse skupine so sprejele posebne sanitarne protokole in podpisale sporazume s sindikati (z izjemo enega sindikata).

Predsednik Francoske avtomobilske platforme Luc Chantel ocenjuje, da kombinacija inštrumentov delna brezposelnosti in posojila z garancijo države igra ustrezno vlogo pri prebroditvi krize. Meni, da mora biti prioriteta ponoven zagon komercialnih aktivnosti (dostava avtomobilov, odprtje prodajnih točk), kar že dela Nemčija, v ZDA pa koncesionarji sploh niso bili zaprti. Z vlado delajo na pripravi načrta za zagon, pri čemer je potrebno stimulirati povpraševanje na kratek rok (povečanje premij za določen čas). Da bi bil načrt uspešen mora biti usklajen z ostalimi evropskimi partnerji. Izpostavljajo tudi, da je potrebno ponovno oceniti in razširiti ukrepe, ki se nanašajo na nakup električnih vozil. Delati je treba tudi na povečanju konkurenčnosti.

Francoska avtomobilska platforma  tudi ocenjuje, da so francoska mala in srednja podjetja zdržala šok s pomočjo pomoči vlade, vendar pa obstaja tveganje, da pride do stečajev, če ne bo prišlo do hitrega in močnega okrevanja aktivnosti.

 

**** 

Nazaj