ZAHVALJUJOČ PROJEKTU "TechMOlogy" PODJETJA V OBMEJNEM OBMOČJU PRIDOBILA USTREZNA ZNANJA TEHNOLOGIJE INDUSTRIJE 4.0

Pobuda Programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija na področju mobilnosti | Vodilni partner Friuli Innovazione | Partnerji LEF, ECIPA, Razvojni center SiEVA in GIZ ACS Slovenski avtomobilski grozd 

Pordenone, 29. marec 2023 - Tudi v industriji mobilnosti v obmejnem območju se z največjimi izzivi digitalne transformacije spopadajo mikro, mala in srednja podjetja in obrtniki. Tehnologije industrije 4.0 so dejansko ključni razvojni dejavnik tudi za ta podjetja, saj omogočajo razvoj novih izdelkov in storitev. Zahvaljujoč projektu TechMOlogy v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija so številna podjetja, dobila priložnost, da pridobijo ustrezna znanja za premostitev vrzeli.


Na tiskovni konferenci, ki jo je vodil Marco Olivotto, generalni direktor digitalnega podjetja LEF (partner projekta) so bili predstavljeni rezultati projekta TechMOlogy.

Kot je povedal Filippo Bianco, generalni direktor Friuli Innovazione, ki je vodilni partner projekta, je "TechMology delal na predpogojih za povečanje uporabe ključnih omogočitvenih tehnologij (KET) industrije 4.0 v podjetjih, zlasti malih, ki delujejo v vrednostni verigi mobilnosti, ki je glede na zaposleno delovno silo, nišno predelavo z visoko dodano vrednostjo in razpoložljivo strokovno znanje relavantna za čezmejno območje med Italijo in Slovenijo."


Bianco je nadalje pojasnil, da "so skupaj s partnerji, s katerimi smo poglobili že obstoječe dvostranske odnose sodelovanja, bili preizkušeni novi modeli sodelovanja med raziskovalnimi inštitucijami in podjetji, ki temeljijo na načelih odprtih inovacij, javno-zasebnih skupnih naložb in souporabe raziskovalnih zmogljivosti na programskem območju. Zlasti zadnja točka se je izkazala kot ključna za boljše izkoriščanje obstoječih raziskovalnih struktur in znanj v korist konkurenčnosti celotnega območja na učinkovit način, s čimer se ustvarjajo multiplikacijski učinki, ki sicer ne bi bili mogoči," je dejal. V tem smislu se je Bianco zahvalil partnerjem ter njihovi pripravljenosti in sposobnosti, da so med trajanjem projekta, ki se je moral spopasti z izredno naravo pandemičnega obdobja in pozneje z izzivi, ki jih je prinesel geopolitični in družbeno-gospodarski scenarij brez primere, nenehno prilagajali usmeritev.

"Kljub temu," je zaključil g. Bianco, "so nam doseženi rezultati in eksperimentalni mehanizem industrijskih izzivov omogočili, da smo naše ambicije preizkusili na terenu, neposredno s podjetji, ter našli pozitivne povratne informacije in dragocene prispevke za nadaljnje prizadevanje za povečanje splošne konkurenčnosti našega ozemlja.«

Tanja Mohorič, direktorica GIZ ACS Slovenskega avtomobilskega grozda je povedala: »ACS Slovenski avtomobilski grozd že več kot 20 let povezuje deležnike iz avtomobilske industrije in sektorja mobilnosti. Naše ključno poslanstvo je podpora članom pri njihovem poslovanju, ter omogočanje oziroma vzpostavljanje priložnosti za njihovo povezovanje s ciljem nadgradnje njihovega poslovanja. Poleg tega je izjemnega pomena za člane posredovanje informacij ter organizacija izobraževanj s ciljem dviga znanj in kompetenc zaposlenih. Ena od pomembnih podpornih vsebin je tudi oblikovanje skupnih strategij razvoja in s tem povezano poglobljeno poznavanje trendov ne samo na področju razvoja trga avtomobilske industrije temveč tudi na področju razvoja tehnologij in poslovnega okolja. V pisarni GIZ ACS zato redno spremljamo dogajanje na trgu, ter z zavedanjem o nujnosti digitalne in zelene preobrazbe tudi razvoj tehnologij, procesov in poslovnih modelov v povezavi z avtomobilsko industrijo. V projekt TECHMOLOGY smo vstopili z željo, da skupaj s partnerji razvijemo znanja in metode, ki bi podjetjem iz avtomobilske industrije in mobilnosti približale najnovejša dognanja na področju nekaterih ključnih tehnologij, ki so še vedno v fazah postopnega uvajanja v proizvodne in poslovne procese v podjetjih, niso še široko uporabljene, bodo pa imele v prihodnosti zagotovo velik vpliv na poslovanje podjetij. Podjetjem smo približali nekatere vsebine, katerih se sami mogoče še ne bi dotaknili, če ne bi bilo rahle vzpodbude s strani konzorcijskih partnerjev. Verjamemo, da bo zaradi navezanih stikov, novih informacij in znanj ter konkretnih seznanjanj z novimi tehnologijami njihovo uvajanje v podjetja teklo lažje, hitreje in z manj napora«.

Tanja Mohoric se je  zahvalila vsem konzorcijskim partnerjem za ves napor, ki so ga vložili v izvajanje projekta v upanju, da so uspeli številne udeležence projekta povezati tako, da bodo tudi v prihodnje ohranjali stike in jih še nadgrajevali.

**** 
Dodatne informacije: GIZ ACS, Rok Ban, 01/236 17 35, rok.ban@acs-giz.si

 

Nazaj