ŽELIMO, DA NAŠE STRANKE RASTEJO IN SE RAZVIJAJO Z NAMI

Na kratko o AF Labs

AF Labs je podjetje za razvoj programske opreme, matematične optimizacije, modeliranje, avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov ter nadgradnjo strojev. Njihovi unikatni raziskovalno razvojni projekti zahtevajo visoko raven tehničnega znanja, natančnosti, timskega dela, izkušenj in zanesljivosti. V podjetju, kjer dela devet redno zaposlenih in pet štipendistov, so prepričani, da ima vsak njihov poslovni partner specifične izzive, zato vsako njihovo reševanje zahteva drugačen in inovativen pristop. V tem, pravijo, so izjemni, zato bodo kupci s sodelovanjem z njimi pridobili profesionalnega in zanesljivega partnerja z željo po napredku.

V AF Labsu stavijo na mladost. Zaposleni, večinoma matematiki, pa tudi strojniki, elektrotehniki in jezikoslovci, so stari manj kot 30 let.

Učinkoviti proizvodni procesi, avtomatizacija in digitalizacija so nepogrešljivi sestavni deli uspešnosti sodobnih podjetij. V AF Labsu jih ustvarjajo s svojim znanjem, izkušnjami, fleksibilnostjo, inovativnostjo, pa tudi mladostjo ter tako pomagajo podjetjem pri njihovem razvoju in rasti. Zaposleni so namreč stari manj kot 30 let. Idealno pravijo, saj tako lahko sledijo hitro se spreminjajočim tehnologijam in svetu nasploh.

Soustanovitelja Luka Avbreht, tudi direktor podjetja, in Andraž Kladnik, s katerima smo se dobili v novih prostorih AF Labsa, pravita, da z mladimi, po starosti sebi enakimi lažje sodelujeta, saj podobno gledajo in rešujejo izzive in probleme ter se ne bojijo novih tehnologij. Še več. Ker so odraščali z njimi, se jih veselijo spoznavati in uporabljati. A to ne pomeni, da starejših ne spoštujeta. Nasprotno. Z njimi rada sodelujeta, saj imajo veliko znanja in izkušenj, ki so nujne za uspešen razvoj.

Luka Avbreht in Andraž Kladnik rada poudarita, da sta zelo ponosna na svojo ekipo sodelavk in sodelavcev in njihovo motiviranost za delo.

Začeli bomo s standardnim vprašanjem - katere tri besede najbolje definirajo AF Labs?

(Avbreht): Uf, dolgo sva jih iskala, ampak sva jih našla. Celoviti. V koraku s časom. Iznajdljivi.

(Kladnik): CELOVITI zato, ker naš tim sestavljajo strokovnjaki iz različnih področij. Kjerkoli nastane težava ali izziv v proizvodnji ali procesih imamo vedno nekoga, ki pozna to področje in ga lahko začne reševati. Delamo na tem, da dovolj razvijamo vsa strokovna področja, da nas nič ne more presenetiti.

(Avbreht): V KORAKU S ČASOM zato, ker sledimo tehnologijam, ki so popularne, v razvoju, se na novo pojavljajo na trgu, v znanosti. Mi smo se denimo z umetno inteligenco in vsem, kar je zdaj dostopno na tem področju ukvarjali in jo raziskovali že pred petimi leti. IZNAJDLJIVI pa zato, ker znamo povezat skupaj zelo širok nabor tehnologij, procesov, pristopov, ki na prvi pogled mogoče niso povezljivi.

(Kladnik): To pa zato, ker imamo veliko tehničnega znanja in matematičnih pristopov in ta znanja na različnih področjih se potem zreducirajo na zelo podobne probleme, če jih znaš pogledati s pravilnega zornega kota.

V podjetju vedno sledijo najnovejšim tehnologijam, tudi tistim, ki se še ne uporabljajo na trgu. Z umetno inteligenco in vsem, kar je zdaj dostopno na tem področju, so se ukvarjali in jo raziskovali že pred petimi leti.

Na kaj ste pri svojem delu še posebej ponosni?

(Avbreht, Kladnik): Na ekipo!

(Kladnik): Da lahko skupaj, povezano rešujemo različne probleme in izzive, da smo prilagodljivi in da nas zanima naše delo, da smo motivirani zanj in nam nič ni težko.

(Avbreht): Poslovno smo zelo ponosni na to, da z vsemi našimi strankami ostanemo vedno v zelo tesnih stikih in skupaj nadaljujemo nove projekte. Pa seveda, da si zaupamo. In stranke cenijo to našo dodano vrednost.

(Kladnik): Na področju industrije največ sodelujemo s podjetjem Gomline, ki ima več kot 30 let izkušenj s proizvodnjo silikonskih zmesi. Skupaj razvijamo rešitve za popolno digitalizacijo njihove proizvodnje, od razvoja prototipnih strojev in izboljšave procesov mešanja umetnih mas do celotne IT podpore, to je načrtovanja proizvodnje, izbire vrste surovin, optimizacije proizvodnih korakov in beleženja aktivnosti strojev. Zdaj smo začeli vpeljevati tudi sisteme, ki vodijo zaposlene čez izdelavo produkta.

Z vsemi njihovimi strankami ostanejo vedno v zelo tesnih stikih in skupaj nadaljujejo nove projekte.

Kaj pa lahko ponudite avtomobilski industriji? V čem ste boljši od drugih?

(Kladnik): Mi imamo znanje in sposobnost delati stvari z razmislekom o celotni proizvodnji. Za nas je redkokdaj težava en stroj. Mi želimo delati na nivoju tovarne in celotnih proizvodnih linij. Naši sistemi namreč zaživijo takrat, ko se nanj povezujejo vsi stroji v proizvodnji in celoviti informacijski ERP sistemi, potem nad tem naredimo celoten nadzor.

Kako vam SRIP ACS+ pomaga pri vašem razvoju? Zakaj članstvo v tem združenju? Kje vidite prednosti?

(Kladnik): Predvsem zaradi ustvarjanja novih vezi. Smo še relativno mlado podjetje in mreženja na raznih dogodkih združenja nam veliko pomenijo. V SRIP-u ACS+ so včlanjena tudi velika podjetja in skozi druženja dobimo neposreden dostop do njenih vodilnih odločevalcev, s katerimi se lahko pogovarjamo na strateškem, ne samo operativnem nivoju.

(Avbreht): Dogodki so tudi odlična priložnost, da izvemo, kaj se novega dogaja na področju avtomobilske industrije. Tako velikokrat vidimo in se prepričamo, da smo na pravi poti in strankam ponujamo tisto, kar se dogaja v največjih podjetjih.

Najraje sodelujejo z zagonskimi podjetji. Tako kot AF Labs, si tudi oni želijo iskati drugačne rešitve od že uveljavljenih.

Kje pa se vidite čez sedem let, leta 2030?

(Avbreht): Želimo si imeti stabilno ekipo ljudi, ki jo bomo nadgrajevali z novimi strokovnjaki in skupaj z njimi rastli in se razvijali v nekem naravnem tempu. Hočemo biti najboljši v določenih nišah, kjer delujemo. Želimo pa si tudi, da naše stranke rastejo in se razvijajo z nami.

(Kladnik): Najraje delamo z zagonskimi podjetji, startupi, saj imajo tudi oni podobno mentaliteto kot mi in si želijo iskati drugačne rešitve od že uveljavljenih. Zato bomo tudi v prihodnje ostali v tem segmentu podjetij in skupaj z njimi pomagali največjim pri njihovi rasti in razvoju.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki