Kolektor Group d.o.o.: Mikro strukturiranje površin za zagotavljanje tesnosti hibridnih komponent v avtomobilski industriji

03. 10. 2017 | Nagrajene inovacije

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije, 27. septembra na Brdu pri Kranju, že 15. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. Srebrno priznanje je prejelo tudi podjetje Kolektor Group d.o.o., član SRIP ACS+.

Srebrno nagrado je prejela dr. Ana Drmota Petrič.

Inovacija z naslovom »Mikro strukturiranje površin za zagotavljanje tesnosti hibridnih komponent v avtomobilski industriji« temelji na zamenjavi umazanega, neselektivnega procesa kemijskega jedkanja s selektivno, suho tehnologijo, ki nam zagotavlja enake lastnosti izdelka in je bistveno cenejša in ekološko čistejša. Omogoča razvoj hibridnih komponent za avtomobilsko in elektro industrijo, katerih prednost je tesnost na stičnih površinah, ki prepreči vdor okoliškega medija do občutljivih delov izdelka.
Z implementacijo inovacije na produkte Kolektor sledi zelenim tehnologijam, varčevanju z energijo in trajnostnemu razvoju. Ker Inovacija omogoča diferenciacijo v proizvodnjo specialnih izvedb izdelkov z visoko dodano vrednostjo, Kolektor še dodatno povečuje konkurenčno prednost.

Nazaj