Predstavitev EU projekta IDACS in pojasnila k načrtovanim aktivnostim na področju polnilne/oskrbovalne infrastrukture za AG v prometu

V januarju 2020 so na MZI, Sektorju za trajnostno mobilnost in prometno politiko,  pričeli z izvajanjem aktivnosti v okviru EU projekta IDACS. Projekt IDACS je podporni projekt EU programa Instrument za povezovanje Evrope – Connecting Europe Facility (IPE – CEF).

Projekt so podrobneje predstavili na delovnem srečanju dne 13.02.2020, ki smo se ga udeležili tudi predstavniki SRIP ACS+ in katerega predstavitveno gradivo lahko najdete na povezavi.

S strani MZI smo bili obveščeni, da bodo v naslednjih dneh poslali poziv vsem deležnikom e-polnilne infrastrukture (upravitelji e-polnilnih točk in ponudniki storitev e-polnjenja) in posredovali tabelo za vnos podatkov o trenutnem stanju na področju e-polnilne infrastrukture. Informacije, ki jih boste posredovali, bodo pomembne vhodne informacije za izvedbo projekta.

 

**** 

 

 

Nazaj