STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE GREMO 2030

Cilj in vizija slovenskega partnerstva na področju mobilnosti SRIP ACS+, katerega glavnino predstavljajo dobavitelji avtomobilski industriji je v sodelovanju z državo, znanostjo in izobraževanjem vzpostaviti inovacijsko okolje, ki bo nudilo vsem deležnikom vrhunske možnosti za razvoj kompetenc in kapacitet na področju elektromobilnosti. 

Z oblikovanjem celovitega ekosistema partnerjev bo slovenska avtomobilska industrija postavljena med najbolj cenjene dobavitelje novih rešitev tako z vidika prebojnih inovativnih izdelkov, ki podpirajo elektrifikacijo vozil, kot z vidika razvoja in uvajanja zelenih, emisijsko nevtralnih in digitaliziranih proizvodnih in poslovnih procesov. 

Strategija GREMO 2030 obravnava ključne strateške cilje, ki podpirajo vizijo slovenske avtomobilske industrije postati center razvoja novih rešitev zelene mobilnosti. Doseganje zastavljenih ciljev lahko Slovenijo umesti v sam vrh držav, prepoznanih po vrhunskih dobaviteljih, odličnosti izobraževalnih in znanstvenih inštitucij ter motivacijskem podpornem okolju, ne samo na evropskem, temveč tudi na svetovnem zemljevidu avtomobilske industrije. 

Strategija razvoja slovenske avtomobilske industrije utemeljuje preplet in dopolnjevanje štirih strateških področij, ki bodo povezano vodila do doseganja začrtanih ciljev na naslednjih področjih 

INOVACIJE > LJUDJE > NALOŽBE > PODPORNO OKOLJE  

Celotno Strategijo si lahko preberete na povezavi

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki