16. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji: AGILNA ORGANIZACIJA


Vljudno vabljeni na 16. znanstveni posvet o managementu in organizaciji na temo AGILNA ORGANIZACIJA bo potekala v petek, 14. junija 2019 in ga organizira Društvo slovenska akademija za management (SAM), skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru, ter s podporo Založbe Pasadena.
 
Vse pogostejše spremembe v okolju zahtevajo hitrejše in fleksibilno odzivanje ter prilagajanje podjetij in drugih združb, zato velike združbe kot tudi mala podjetja iščejo bolj agilne pristope v managementu in organizaciji. Koncept agilnosti se danes s področja projektov informacijske tehnologije vedno bolj širi tudi na druga področja (npr. razvoj proizvodov, trženje, ravnanje z zmožnostmi zaposlenih) in združbe spodbuja k bolj dinamičnemu oblikovanju dela, ter spreminjanju struktur organiziranosti in procesov.
 
Za vse, ki bi radi predstavili svoje prispevke je rok za oddajo povzetkov prispevkov 31. januar 2019. Prispevki so lahko strokovni, kot npr. prikaz dobrih praks podjetij, ali povsem teoretični, kot npr. pregled mednarodnih raziskav v zadnjih letih. Znanstveni prispevki bodo objavljeni v zborniku konference. Strokovni prispevki pa bodo predstavljeni na spletni strani društva Slovenska akademija za management.
 
Oddaja povzetkov poteka preko e-pošte na naslov alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si. V povzetku je potrebno na kratko predstaviti problem, namen in cilje prispevka, uporabljen pristop ter glavne ugotovitve. Povzetki naj obsegajo do 300 besed. Oddani morajo biti v obliki .pdf, .doc ali .docx datoteke.
 
Potrditev o sprejemu povzetkov bo dana do 15. februarja 2019, ko bodo avtorji tudi prejeli navodila za pisanje prispevkov. Rok za oddajo prispevkov je 26. april 2019. Vsi prejeti prispevki bodo nato recenzirani, morebitni napotki za izboljšave pa bodo posredovani avtorjem prispevkov.
 
 
Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša (DDV je vključen v ceni):
 
50 EUR za avtorje, ki so člani društva SAM
70 EUR za avtorje, ki niso člani društva SAM
70 EUR za člane društva SAM brez prispevka
40 EUR za študente
80 EUR za ostale udeležence
 
V kotizacijo so vključeni zbornik posvetovanja, kosilo, osvežilni napitki, prigrizki in kava.
 
 
V priponki vam še enkrat pošiljamo vabilo na posvetovanje s predstavitvijo letošnje osrednje teme posvetovanja. Informacije o posvetovanju so objavljene tudi na spletni strani posvetovanja SAM 2019. V primeru vprašanj smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si

SAM_domae_posvetovanje_2019_vabilo_final_v3.pdf
 
 
Vljudno vabljeni na dogodek!


Programsko-organizacijski odbor posvetovanja:
Doc. dr. Aleša Saša Sitar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Doc. dr. Darija Aleksić, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, COBIK
Dr. Laura Fink, Andragoški center Republike Slovenije
Prof. dr. Jure Kovač, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru
Prof. dr. Rudi Rozman, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Izr. prof. dr. Polona Šprajc, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru
Doc. dr. Nina Tomaževič, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
Doc. dr. Blaž Zupan, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj