POTENCIAL KOMPOZITOV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI – OD NARAVNE SUROVINE DO NAPREDNIH MATERIALOV IN PRODUKTOV

VABIMO VAS NA DELAVNICO POTENCIAL KOMPOZITOV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI – od naravne surovine do naprednih materialov in produktov, KI BO POTEKALA V TOREK, 15.12.2015 V UČILNICI KATARINA NA DAMIČEVI 9


Cilj projekta Poly4EmI je preoblikovanje in ustvarjanje novih vrednostnih verig, ki temeljijo na transformativni moči sintetičnih polimerov na osnovi biomase.

V torek, 15.12.2015 ob 10h bomo v učilnici Katarina (2.klet) na Dimičevi 9 izvedli delavnico »Potencial kompozitov v avtomobilski industriji–od naravne surovine do naprednih materialov in produktov«. Na njej bomo strokovnjaki iz različnih industrij in raziskovalnih inštitucij razpravljali o razvojnih priložnostih, ki jih omogoča čez-sektorsko povezovanje in dopolnjevanje kompetenc na področju razvoja in uporabe sintetičnih polimerov na osnovi biomase.

Načrt nemške avtoindustrije je, da v obdobju do leta 2025 uvede kompozitne materiale na osnovi duroplastov v uporabo za nosilne elemente, poleg tega pa še bio-sintetične kompozite za notranje avtomobilske dele. Do leta 2035 pa naj bi prešli na uporabo termoplastičnih kompozitov pri izdelavi nosilnih elementov.

V tem trenutku sta v pripravi dva ključna standarda, ki bosta omogočila širšo uporabo kompozitov in sicer:

  1. standard za opredelitev linearne meje teorije visokoelastičnosti, ki je potrebna pri uporabi metodi končnih elementov in

  2. standard, ki predpisuje trajnost izdelkov in omogoča napoved življenjske dobe polimerov in polimernih kompozitov.

Uvedba kompozitov na osnovni termosetov in termoplastičnih kompozitov v naslednjih letih predstavlja priložnost za slovenska podjetja, da postanejo razvojni in predrazvojni dobavitelji globalnim proizvajalcem vozil.

Udeleženci bomo identificirali potencialne nove verige vrednosti, kjer se srečujejo podjetja in inštitucije z vrhunskimi kompetencami.

 

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

Delavnica je namenjena vsem, ki se že povezujete na področju razvoja in uporabe polimerov in kompozitov, vsem, ki želite predstaviti svoje ideje na tem področju, se spoznati s potencialnimi partnerji in vključiti v obstoječe ali nove verige vrednosti.

PREDVIDEN POTEK DELAVNICE

1.Predstavitev udeležencev

2.Pogovor o prepoznanih priložnostih in iniciativah za povezovanje = identifikacija potencialnih projektov

3. Pogovor o potrebnih/pričakovanih oblikah podpore = opredelitev nadaljnjih korakov.

CILJ DELAVNIC

Na delavnicah želimo podrobneje opredeliti razvojni potencial posameznega področja in potencialne skupne projekte oz. začetne aktivnosti, ki so potrebne za pripravo perspektivnih razvojnih projektov. Identificirani projekti bodo osnova za oblikovanje konzorcijev za razpise SPS in Horizon 2020.

               Nazaj