Srečanje Strateškega sveta SRIP ACS+

Po okvirno dveh letih delovanja SRIP ACS+ ugotavljamo, da je zaradi sprememb na trgu, hitrega razvoja tehnologij in prihoda novih članov v SRIP ACS+ potreben temeljit pregled obstoječega Akcijskega načrta in njegova posodobitev.


Z Akcijskim načrtom namreč postavljamo strategijo razvoja slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti, na to so vezane tudi strategije na nivoju države ter ukrepi za podporo gospodarstvu vključno s sofinanciranjem RR projektov in zakonodajo.

K pripravi strategije bomo pristopiti celovito in predvsem naslovili strateška področja na najvišjem nivoju, ključna za nadaljnji konkurenčni razvoj naših članov in celotnega področja mobilnosti. V pogovoru s ključnimi predstavniki SRIP ACS+ bomo ustrezno naslovili najpomembnejša razvojna vprašanja in izzive, ki so pred nami in katerih rešitve bodo vplivale na naše poslovanje v naslednjih letih.

V ta namen organiziramo STRATEŠKI POSVET O IZZIVIH SLOVENSKE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE IN MOBILNOSTI, ki bo v torek, 19. marca 2019. 

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj