SRIP ACS+ VABI! INFORMACIJSKA VARNOST V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI - SISTEM UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ PO ZAHTEVAH NOVE IZDAJE TISAX® VDA ISA 6.0


Informacijska varnost v avtomobilski industriji – sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah nove izdaje  TISAX® VDA ISA 6.0 │ 28. marec 2024

Izvajalec: SIQ Ljubljana, Mag. Janez Bauer

Lokacija in termin izvedbe: 28. marec 2024 fizična izvedba (Ljubljana), SIQ

Ciljna skupina: 

•    vodilni in vodstveni delavcem
•    predstavniki vodstva
•    predstavniki vodstva za sisteme vodenja in linijski management v avtomobilski industriji,
•    osebje, odgovorno za informacijsko varnost
•    osebje, odgovorno za skladnost poslovanja
•    notranji presojevalci na področju informacijske varnosti in avtomobilske industrije,
•    notranji presojevalci, ki bi radi pridobili nove oziroma nadgradili kompetence
•    vsi, ki želijo, da je sistem upravljanja informacijske varnosti podjetja v skladu z opredeljenimi stopnjami varnosti
•    vsi, ki morajo proizvajalcem opreme zagotoviti, da ima njihov dobavitelj vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja varnosti informacij
•    vsi, ki delujejo v avtomobilski industriji in morajo kupcem zagotoviti, da so predane informacije zavarovane pred krajo, izgubo ali manipulacijo

Vsebina izobraževanja in program:   

•    izhodišča informacijske varnosti in opredelitev osnovnih pojmov
•    zahteve TISAX® VDA ISA 6.0, zrelostne ravni in ravni zahtev, ocenjevanje zrelostne ravni svoje (izbrane) organizacije, aktivna vloga udeležencev
•    pregled matrike medsebojnih povezanosti zahtev TISAX® VDA ISA 6.0 in ISO/IEC 27001:2022
•    primeri dobrih praks za izbrane skupine zahtev in posamezne zahteve, aktivna vloga udeležencev
•    priprava na izdelavo samoocene in plan aktivnosti za zagotovitev skladnosti za izbrano skupino zahtev sheme TISAX® VDA ISA 6.0 za organizacijo, aktivna vloga udeležencev

Način dela: Praktična delavnica s kombinacijo predavanj, obravnave praktičnih primerov, izmenjave izkušenj in men

Trajanje: 9h – 14h

Velikost skupine: od 7 do 12 oseb

Več informacij in prijava: mateja.sturm@acs-giz.si
01/236 17 35

Rok za prijavo: 22. marec 2024


NAPOVEDUJEMO:  

5. april 2024 (pričetek, traja 5. dni): Intenzivno usposabljanje: Vodja delovne skupine v proizvodnji

 

 

****

 
Dodatne informacije: SRIP ACS+, Mateja Šturm, 01/236 17 35, mateja.sturm@acs-giz.si

Nazaj