SRIP ACS+ VABI: Srečanje partnerjev EDISON

Prvo srečanje partnerjev pobude EDISON smo izvedli na ljubljanskem Nebotičniku in je bil namenjen predstavitvi aktivnosti in predvsem druženju vas, partnerjev. Od srečanja, ki smo ga izvedli v maju 2018 je partnerstvo EDISON in SRIP ACS+ medse sprejelo kar nekaj novih članov, realiziranih pa je bilo več odmevnih projektov na področju zelene mobilnosti. Naj omenimo le nekatere, pri katerih je imelo partnerstvo EDISON aktivno vlogo in vas bomo z njimi podrobneje seznanili: Mobilnost v slovenskih občinah (izvedba na MOS-u), Razstava mobilnosti (izvedba na GZS), Rotalab - prvo podjetje za inženiring zelene mobilnosti, EDISON WINCI – uspešno oddana prijava na javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« in drugi.


Drugo srečanje bo namenjeno predvsem načrtom, zato bi z vami želeli govoriti o prihodnjih aktivnostih partnerstva in vam predstaviti strategijo za delo v letu 2019 ter skupaj z vami oblikovati vlogo partnerstva EDISON po vaši meri.

PROGRAM

Za zajtrk bo poskrbljeno... 

Uvod in predstavitev novih partnerjev

EDISON v letu 2018 (nosilci aktivnosti predstavijo svoje dosežke) 

Nove priložnosti in načrti za leto 2019 (pobude, razprava, oblikovanje predlogov in priprava na prenovo akcisjkega načrta) 

Zaključki in seveda druženje 

Vljudno vabljeni!

Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo za potrditev vaše prisotnosti na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj