VABILO NA PREDSTAVITEV MISIJE GREMO, GREen MObility

V imenu jedrne skupine slovenske avtomobilske industrije, podjetij, Domel, Hidria, Iskra Mehanizmi, Kolektor, LTH Castings, SIJ Acroni, TAB, Talum, TPV in Unior vas vabimo na predstavitev misije GREMO, GREen MObility, zelena in digitalna transformacija slovenske avtomobilske industrije, ki bo v četrtek, 14. oktobra 2021 ob 14. uri v družabnem prostoru EDVARD, Igriška 5, Ljubljana. 

 


Verjamem, da ste v zadnjem času v medijih zasledili omenjanje pobude GREMO, ki jo na Vlado Republike Slovenije in na pristojna ministrstva naslavlja skupina najvidnejših podjetij avtomobilske industrije ob podpori ACS, Slovenskega avtomobilskega grozda in s tem tudi SRIPa ACS+.

S pobudo GREMO želimo Vlado RS vzpodbuditi k večjemu zavedanju o pomenu avtomobilske industrije in mobilnosti za slovensko gospodarstvo in njene vloge v doseganje okoljskih zavez na nivoju države.

Naši predlogi bodo obravnavani na delovnem sestanku Vlade RS, ki bo 12. oktobra 2021 dopoldne v prostorih Hidrie v Spodnji Idriji.
Želimo zavezo za oblikovanje novega, celovitega modela podpore gospodarstvu, ki bi zajemala številne ukrepe, vključujoč ustrezno zakonodajo in ostale aktivnosti, ki bodo omogočile gospodarstvu in javnim raziskovalnim organizacijam lažje in kakovostnejše poslovanje.

S tem v mislih in po vzoru Evropske komisije smo oblikovali misijo. Misije po svoji naravi povezujejo vse deležnike, tako državo, kot industrijo in znanost. Z oblikovanjem skupne vizije in opredeljenih ciljev vsi deležniki misije prispevajo svoje vire in aktivnosti za doseganje ciljev, kar zagotavlja stabilno in predvidljivo inovacijsko okolje.

V okviru misije GREMO smo oblikovali celovit nabor ukrepov, s katerimi že naslavljamo vsa pristojna ministrstva s ciljem konstruktivnega dogovora in potrditve misije GREMO kot skupne strateške vizije Vlade RS in celotne avtomobilske industrije na področju zelene mobilnosti.

Ker misija GREMO ni samo usmeritev in vizija desetih najvidnejših podjetij ACSa, želimo oblikovati močan ekosistem za razvoj rešitev na področju razvoja izdelkov za elektrificirano mobilnost, razvoja vrhunske proizvodne tehnologije, pospešenega uvajanja napredne robotike, avtomatizacije in digitalizacije proizvodnje po načelu Industrije 4.0 in zagotavljanja rešitev krožnega gospodarstva v proizvodnih procesih s čimer bomo skupaj pomembno pripomogli k zniževanju okoljskega odtisa.

S predstavniki pobudnikov misije GREMO se boste na srečanju lahko temeljito pogovorili o priložnostih in se seznanili tudi z zavezami Vlade RS glede podpore misije GREMO.

Vaše prijave pričakujemo do torka, 12.10.2021 do 16 ure na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si

Veselimo se srečanja z vami!

**** 

Dodatne informacije: Dunja Podlesnik, 01/236 17 35, 031 344 741

Nazaj