VABIMO! BREZPLAČNO E-STROKOVNO SREČANJE: ZAGOTAVLJANJE ZAHTEVANE INFORMACIJSKE VARNOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI - SISTEM UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ PO ZAHTEVAT NOVE IZDAJE TISAX VDA IS 6.0

V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, podjetja izmenjujejo ogromno INFORMACIJ OBČUTLJIVE NARAVE, ki  jih je potrebno ZAŠČITITI pred krajo, izgubo ali nepooblaščenim dostopom in spreminjanjem. INFORMACIJSKA VARNOST zato postaja eden ključnih DEJAVNIKOV KONKURENČNOSTI in celo že ODLOČILEN dejavnik pri odločanju kupcev za določenega dobavitelja.


SIQ in SRIP ACS+ povezuje dolgoročno sodelovanje. Cilj tokratnega sodelovanja je povezovanje partnerjev SIQ in članov SRIP ACS+. Gost dogodka bo tudi Anton Petrič, SIQ predavatelj, strokovni vodja Šole kakovosti - Skrbnik sistema vodenja kakovosti in predstavnik podjetja TPV Automotive, ki je član SRIP ACS+.

Na strokovnem srečanju želimo skupaj z vami spregovoriti o tem, kako dosegati pričakovanja in zahteve kupcev avtomobilske industrije, kako zagotavljati visokokakovostne izdelke, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja strank, kako ravnati z informacijami občutljive narave, kako zagotavljati zahtevano raven varovanja informacij ter kako ohranjati in nadgrajevati znanje ter kompetence zaposlenih, da bomo lahko izpolnjevali vsa ta pričakovanja in zahteve.

Danes večina avtomobilskih proizvajalcev od dobaviteljev zahteva poznavanje, razumevanje in implementacijo zahtev izhodiščnega standarda sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001. Zato lahko le organizacije, ki imajo vpeljane ustrezne varnostne mehanizme in katerih zaposleni imajo ustrezna znanja in dokazljivo stopnjo kompetenc, svojim naročnikom zagotavljajo, da bodo njihove zahteve po kakovosti in informacijski varnosti izpolnjene.

Za pridobitev osnovnih informacij ter pridobitev kompetenc za učinkovito izvajanje notranjih presoj upravljanja varovanja informacij po zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0 v avtomobilski industriji smo za vas razvili dva nova izobraževanja:

    Informacijska varnost v avtomobilski industriji – sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah nove izdaje TISAX® VDA ISA 6.0, 28. marec 2024
  Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja varovanja informacij po zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0, 23. in 24. maj 2024

 

PROGRAM 12. marec 2024:

Ura Tema Predavatelj
12:15-12.20 Uvodni pozdrav Tanja Benček, SIQ Ljubljana
Tanja Mohorič, GIZ ACS
12:20–13:00

Iz prakse v prakso

•    Informacijska varnost v avtomobilski industriji-TISAX® VDA ISA 6.0
•    Zakaj je TISAX® pomemben za proizvajalce in dobavitelje v avtomobilski industriji
•    Zahtevane stopnje (ravni) varnosti s strani kupcev
•    Ključni elementi TISAX® ocenjevanja
•    Koristi, ki jih prinaša TISAX®
•    Vpliv TISAX® na prihodnost avtomobilske industrije
•    Kaj lahko že jutri prenesemo v prakso    Janez Bauer, predavatelj in presojevalec SIQ

Janez Bauer, predavatelj in presojevalec SIQ
13:00–13:20

Gost iz prakse

•    Projektno vodenje in implementacija zahtev v praksi TPV Automotive d.o.o.
•    Izvajanje presoj v praksi
•    Primer iz prakse    Anton Petrič, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ

Anton Petrič, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ
13:20–13:40

Gost iz prakse

•    Zahtevana stopnja (ravni) varnosti s strani kupcev
•    Pridobitev ustreznih kompetenc – opolnomočenje vseh udeležencev
•    Primer iz prakse    Organizacija iz prakse – avtomobilska industrija

Organizacija iz prakse – avtomobilska industrija
13:40–13:55 Vprašanja udeležencev/diskusija/izmenjava mnenj  
13:55–14:00 Kratek povzetek in zaključek srečanja  

 

Morebitna vprašanja in dileme, ki se nanašajo na navedeno vsebino, ki se jih v programu ne bomo dotaknili, pa bi želeli, da bi se jih, nam lahko posredujete tudi vnaprej na e-naslov: tanja.bencek@siq.si.
Način dela

Strokovno srečanje bo potekalo v spletni e-učilnici v živo. Do dva dneva pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.
Udeležbo priporočamo

•    vodilnim in vodstvenim delavcem,
•    predstavnikom vodstva za sisteme vodenja in linijskemu managementu v avtomobilski industriji,
•    osebjem, odgovornim za informacijsko varnost,
•    osebjem, odgovornim za skladnost poslovanja,
•    notranjim presojevalcem s področja informacijske varnosti in avtomobilske industrije,
•    notranjim presojevalcem, ki bi radi pridobili nove oziroma nadgradili obstoječe kompetence,
•    vsem, ki želijo, da je sistem upravljanja informacijske varnosti podjetja v skladu z opredeljenimi stopnjami varnosti,
•    vsem, ki morajo proizvajalcem opreme zagotoviti, da ima njihov dobavitelj vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja varnosti informacij.
•    vsem, ki delujejo v avtomobilski industriji in morajo kupcem zagotoviti, da so predane informacije zavarovane pred krajo, izgubo ali manipulacijo.

____________________________________________________

S partnerskim sodelovanjem SRIP ACS+ svojim članom zagotavlja posebne ugodnosti na udeležbi strokovnih izobraževanj SIQ, SIQ pa nudi aktualna strokovna izobraževanja ter brezplačne strokovne dogodke z različnih področij. Članom SRIP ACS+ sodelovanje zagotavlja odlično priložnost za nadgradnjo strokovnega znanja in strokovnega razvoja.

 

 

****

Nazaj