VABIMO! INFORMACIJSKA VARNOST V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI – VODENJE VAROVANJA INFORMACIJ PO SHEMI TISAX® po shemi TISAX®

SRIP ACS+ s pomočjo izvajalcev SIQ Ljubljana, organizira 17. aprila 2023 izobraževanje: Informacijska varnost v avtomobilski industriji – vodenje varovanja informacij po shemi TISAX®


Izvajalec: SIQ Ljubljana, mag. Janez Bauer, MBA

Lokacija in termin izvedbe: 17. april 2023, fizična izvedba v Ljubljani, SIQ, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Ciljna skupina:   

•    vodilnim in vodstvenim delavcem,
•    predstavnikom vodstva,
•    predstavniki vodstva za sisteme vodenja in linijski management v avtomobilski industriji,
•    osebjem, odgovornim za informacijsko varnost,
•    osebjem, odgovornim za skladnost poslovanja,
•    notranjim presojevalcem na področju informacijske varnosti in avtomobilske industrije,
•    notranjim presojevalcem, ki bi radi pridobili nove oziroma nadgradili kompetence,
•    vsem, ki želijo, da je sistem upravljanja informacijske varnosti podjetja v skladu z opredeljenimi stopnjami varnosti,
•    vsem, ki morajo proizvajalcem opreme zagotoviti, da ima njihov dobavitelj vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja varnosti informacij.
•    vsem, ki delujejo v avtomobilski industriji in morajo kupcem zagotoviti, da so predane informacije zavarovane pred krajo, izgubo ali manipulacijo.

Vsebina izobraževanja in program:

•    izhodišča informacijske varnosti in opredelitev osnovnih pojmov
•    zahteve TISAX® VDA v.5.1, zrelostne ravni in ravni zahtev, ocenjevanje zrelostne ravni svoje (izbrane) organizacije, aktivna vloga udeležencev
•    zahteve ISO/IEC 27001:2022 in kontrole iz Priloge A
•    pregled matrike medsebojnih povezanosti zahtev TISAX® in ISO/IEC 27001:2022 ter npr. ISO 9001:2015
•    primeri dobrih praks za izbrane skupine zahtev in posamezne zahteve, aktivna vloga udeležencev
•    izdelava samoocene in plan aktivnosti za zagotovitev skladnosti za izbrano skupino zahtev sheme TISAX® za organizacijo, aktivna vloga udeleženca

Gradivo: Gradivo bo predstavljeno na izobraževanju.

Trajanje: 8 šol. ur (pričetek ob 9h)

Opombe:   

NAPOVEDUJEMO:

•    E-delavnica: Izbira in ocenjevanje dobaviteljev v avtomobilski industriji; 19. maj 2022
•    Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 – nova izdaja; 31. maj in 1. junij 2023

Več informacij in prijava: mateja.sturm@acs-giz.si 01/236 17 35

Rok za prijavo: 12. april 2023

 

 

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Mateja Šturm, 01/236 17 35, mateja.sturm@acs-giz.si

Nazaj