VABIMO! IZOBRAŽEVANJE MTM1

-

Metoda MTM spada med t.i. sisteme vnaprej določenih časov. To so postopki, s katerimi lahko določimo predvidene čase (normative) za tiste elemente delovnega procesa, v katerih delavec sam vpliva na potek dela. Osnovni koncept MTM obsega analizo poteka dela in prirejanje časovnih vrednosti posameznim gibom. S tem sledimo cilju, da se delovni sistemi oblikujejo optimalno že od začetka.


Izvajalec:

PISK REFA Group

Termin in lokacija izvedbe:   

MTM 1; 1.del: 31. 5. do 4. 6. 2021
MTM 1; 2.del: 14. 6. do 18. 6. 2021
Ljubljana

Ciljna skupina:   

Analitiki, tehnologi in strokovni delavci, ki se ukvarjajo s terminiranjem, planiranjem in krmiljenjem proizvodnje ter vodstveni delavci, ki vodijo proizvodne procese.

Vsebina izobraževanja:  

Program     

•    Zgodovinski razvoj sistemov vnaprej določenih časov
•    Vrste in uporabnost modulov metodologije MTM
•    Osnovni gibi MTM 1:
o    Seči – R (reach)
o    Prijeti – G (Grasp)
o    Prenesti – M (Move)
o    Sestaviti – P (Position)
o    Spustiti – RL (Release)
•    Dodatni osnovni gibi; stisniti (AP), vrteti(T), ločiti (D), zamik pogleda (ET), kontrolirati (EF)
•    Vrste delovnih potekov in oblikovanje delovnega mesta
•    Kombinirani in sočasni gibi
•    Kompleksni gibi
•    Gibi s stopalom (FM), nogo (LM) in različni gibi telesa (SS, TBC, B, S, KOK, SIT, …)
•    Možnosti in primeri racionalizacij s pomočjo MTM
•    Oblikovanje dela
•    Vaje
•    Izpit


Trajanje:    

10 dni (2 x 5 dni)

Velikost skupine:  

Največ 10 udeležencev

Cena na osebo:    

1750€ na udeleženca + ddv
V ceno so všteti vsi stroški izvedbe. Ker za vas izobraževanje organiziramo v SRIP ACS+, 50% izobraževanja pokrijemo preko sofinanciranja.

Opombe:
Usposabljanje bo v angleškem jeziku, prav tako osnovna gradiva. Pomemben del gradiv (slajdi) bo v slovenskem jeziku.
Izvajalec bo za ves čas usposabljanja zagotovil strokovno pomoč (sodelavec podjetja PISK) za morebitna pojasnila, prevajanja, itd.
Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci prejmejo originalni certifikat mednarodnega MTM Instituta.


Več informacij in prijava:

mateja.sturm@acs-giz.si
01/236 17 35

 

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Mateja Šturm, 01/236 17 35, mateja.sturm@acs-giz.si

Nazaj