V sklopu 6 delavnic prioritetnih področij SPS tudi uspešna delavnica na temo polimerov

04. 11. 2015 | Novice

GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd je v okviru Strategije pametne specializacije Slovenije izvedel 6 delavnic na prioritetnih področjih. Med njimi je bila izvedena tudi delavnica na temo Nekovinski materiali za avtomobilsko industrijo (polimeri, kompoziti)

GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd že od same zasnove koordinira aktivnosti svojih članov v okviru Strategije pametne specializacije Slovenije.

V ta namen smo 3.11.2015 v prostorih GZS izvedli 6 delavnic na prioritetnih področjih. Med njimi je bila izvedena tudi delavnica na temo Nekovinski materiali za avtomobislko industrijo (polimeri, kompoziti).

Delavnice so se udeležili predstavniki 12 podjetij oziroma znanstvenih inštitucij. Njihova debata je tekla s podporo usmeritvenih točk:

  1. Potrebe podjetij

  2. Življenska doba

  3. Veriga vrednosti

Udeležencem je bil predstavljen tudi projekt POLY4EMI – Polymers for Emerging Industries. Projekt Poly4EmI je namenjen vzpostavitvi regionalnih grozdov v podporo novim poslovnim rešitvam na področju biopolimernih materialov. V okviru tega projekta bo predstavljen poziv za medsektorske projekte na področju biopolimerov. Več o tem si lahko prebereta na:

http://www.poly4emi.eu/News/ID/16/Invitation-to-cross-sectoral-bio-polymers-related-projects

 

                          

                             

 ****

Dodatne informacije GIZ ACS, Dunja Podlesnik, tel: 01/236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

 

 

Nazaj