Podpis Pogodbe o dodelitvi finančne spodbude za investicijski projekt podjetja Hella Saturnus Slovenija, d. o.o., Ljubljana

14. 03. 2014 | Novice

Ljubljana, 14. marca 2014 - Danes sta minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja in generalni direktor družbe Hella Saturnus Slovenija, d. o. o., Christof J. Droste podpisala pogodbo o dodelitvi finančne spodbude podjetju Hella Saturnus za širitev in diverzifikacijo razvoja s ciljem globalne odgovornosti in povečanje inovativnih proizvodnih procesov ter uvedbe novih izdelkov svetlobne opreme.

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 11. 2013 na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  dodelila finančno spodbudo podjetju Hella Saturnus Slovenija, d. o. o., za investicijski projekt "Širitev in diverzifikacija razvoja s ciljem globalne odgovornosti in povečanja inovativnih proizvodnih procesov ter uvedbe novih izdelkov svetlobne opreme" v višini 8.110.073,00 EUR. Na podlagi 22. člena Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije je investicijski projekt prijavilo nemško-slovensko podjetje Hella Saturnus Slovenija d.o.o.,  ki je v 10 % lasti nemškega koncerna Hella KGaA Hueck und Co., Lippstadt.

Investicijski projekt "Širitev in diverzifikacija razvoja s ciljem globalne odgovornosti in povečanja inovativnih proizvodnih procesov ter uvedbe novih izdelkov svetlobne opreme" je prijavil tuji investitor, nemški koncern Hella KGaA Hueck&Co., Lippstadt, prek svoje hčerinske družbe Helle Saturnus Slovenija, d. o. o. Koncern Hella je mednarodno podjetje, ki ima na treh različnih kontinentih 65 povezanih podjetji. Družba skozi leta obstoja investira v najsodobnejše procese in visokotehnološke naprave ter razvija inovativne izdelke, ki jih uspešno trži pod uveljavjeno blagovno znamko Hella. V evropskem merilu je družba vodilna na področju avtomobilske svetlobne opreme. v svetovnem merilu pa se uvršča med tri vodilne družbe v svoji panogi.

Koncern Hella je v Sloveniji navzoč od leta 1997, ko je od Saturnus Avtoopreme pridobil večinski delež tega podjetja. Po strateški povezavi s Hello sta se razvoj in proizvodnja svetlobne opreme za avtomobilsko industrijo pričela strmo dvigovati, sočasno z investicijami v razvoj novih inovativnih, tehnološko sodobnejših naprav, vpeljavo novih procesov in zaposlitvijo strokovnega kadra. Med vidnimi rezultati vlaganj v slovensko podjetje je bilo odprtje novega proizvodnega obrata za plastične leče, kar je povečalo konkurečnost in rast podjetja v zadnjih nekaj letih. Blagovna znamka Saturnus in njegova dolgoletna tradicija sta bili že prepoznavni doma in v tujini, predvsem v zahodnoevropskih državah in nekdanji Jugoslaviji. Hella Saturnus Slovenija v sodelovanju z matičnem podjetjem Hella KgaA ohranja obstoječe trge in vstopa na nove.

Predmet investicijskega projekta je razširitev razvojne in proizvodne kapacitete z novimi investicijami v razvoj in tehnologijo. Z vzpostavitvijo novega kompetenčnega centra za enofunkcijske svetilke in delovne skupine elektronikov se s tem posledično razširi razvojno-proizvodni portfelj izdelkov s področja meglenk in žarometov. Za kakovosten predrazvoj in razvoj izdelkov je potreben tudi nov razvojni laboratorij, ki je namenjen za testiranje izdelkov skozi celotno življenjsko dobo. Za izdelavo tehnološko zahtevnih izdelkov je treba vpeljati nove tehnologije (LED tehnologija, lakirna linija za protirosne leče, avtomatiziranje montažnih linij).

Ravno tako bodo v okviru investicije izvedena različna gradbena dela na obstoječem objektu, sprememba tlorisa proizvodnje in logistike, izgradnja čistega prostora za nove LED izdelke, preureditev prostorov za nove zaposlene.  To pomeni, da bodo obstoječe prostorske kapacitete preuredili v nove prostore za orodjarno ter za sodobno tehnološko opremo za tehnološko zahtevne LED izdelke. 

Pravočasna realizacija razvojnih projektov je pogojena s kadrovsko okrepitvijo posameznih služb, še posebej razvojne enote. S projektom bo ustvarjenih najmanj 34 novih delovnih mest, predvsem na področju razvoja in spremljajočih služb v osrednjeslovenski regiji. Nova delovna mesta morajo ostati v regiji najmanj 5 let po prvi zasedenosti.

Investicija bo imela pozitivni vpliv na lokalne dobavitelje materialov in polizdelkov v avtomobilski industriji, saj se bo le ta povečal na več kot 22 %. Ravno tako se bo povečal delež slovenskih dobaviteljev za storitve, in sicer na več kot 20%. Dolgoletno sodelovanje se bo nadaljevalo z institucijami znanja, in sicer z Univerzo v Ljubljani (Fakulteto za strojništvo, elektrotehniko, matematiko in fiziko), Univerzo v Mariboru (Fakulteto za strojništvo) in Inštitutom Jožef Štefan na področju raziskav in razvoja ter prenosa znanj iz teorije v prakso.

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 27milijonov evrov oziroma na minimalno 21,6 milijonov evrov za obdobje treh let.

Zunanji učinki investicijskega projekta za Slovenijo v razdobju 2013-2016 so ocenjeni v višini 214,84 milijonov evrov (stroški dela, davek od dobička, storitve v Republiki Sloveniji (elektrika, telekomunikacijske storitve, izobraževanje, zavarovanje, gorivo) in nakup slovenskih proizvodov).

Zaključek investicije je predviden 31. 12. 2015; investicija pa mora glede na določila pogodbe ostati v regiji 5 let.

Hella Saturnus Slovenija
Generalni direktor
Christof Droste

Nazaj