Strateški posvet malih in srednjih podjetij SRIP ACS+

14. 05. 2019 | Novice

Za nami je strateški posvet malih in srednjih podjetji Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti SRIP ACS+.

V zelo sproščenem okolju Kavarne Čuk smo se pogovarjali o nadgradnji Akcijskega načrta SRIP ACS+ in pomembnih temah, ki jim moramo slediti tudi v prihodjem obdobju. 

Konstruktiven pogovor prisotnih je med drugim poudaril nekaj zelo ključnih zaključkov:

- še več skupnih pobud članov, 

- sodelovanje - komuniciranje z državo,

- internacionalizacija članstva,

- kadri,

- pospeševanje sodelovanja med gospodarstvom in fakultetami in drugo. 

Nadgradnja Akcijskega načrta SRIP ACS+ bo potekala v poletnih mesecih. V potrditev Delovni skupini državnih sekretarjev bo dana v mesecu septembru 2019. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj