Strokovni svet SRIP ACS+ je sprejel odločitev priprave nadgradnje Akcijskega načrta SRIP ACS+

14. 02. 2019 | Novice

Včeraj se je sestal Strokovni svet SRIP ACS+ z namenom opredelitve aktivnosti za pripravo nadgradnje Akcijskega načrta.

Akcijski načrt, pripravljen v letu 2017, je bil vsebinsko podprt z vsebinami projektov članov SRIP ACS+.

Tudi nadgradnja le-tega bo izvedena na enak način, saj akcijski načrt odraža veliko vključenost članov pri pripravi. Člane bomo tako ponovno pozvali k sodelovanju. Po prejetem odzivu članov bodo vsebine akcijskega načrta dodali tudi člani Strokovnega sveta. Vsak član namreč pokriva svoj del pri pripravi.

Strokovni svet SRIP ACS+ sestavljajo naslednji člani: prof.dr. Tomaž Katrašnik (FS, UL) - predsednik, dr. Primož Čermelj (ISKRA Mehanizmi d.o.o.), Aleš Žnidarič (ZAG), dr. Boris Horvat (ABELIUM d.o.o.), Gverino Ratoša (HIDRIA d.o.o.), prof. Miran Rodič (FERI, UM), prof. Miha Boltežar (FS, UL), Miha Valentinčič (PETROL d.d.), Igor Žula (3projekt d.o.o.), Robert Sever (Združenje za promet, GZS), Tomaž Savšek (TPV d.o.o.)

Sprejet je bil dogovor, da bo delovni skupini državnih sekretarjev (DSDS S4) nadgradnja Akcijskega načrta SRIP ACS+ poslana v poletnih mesecih leta 2019. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj