Vabilo na seminar: Interna logistika dobaviteljev avtomobilske industrije

10. 12. 2014 | Novice

Seminar bo potekal 10. decembra 2014 s pričetkom ob 14:15 uri v predavalnici II/4 (2. nadstropje) Fakultete za strojništvo, UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.

Namen seminarja:
Obvladovanje materialnih tokov in logistike v podjetju je predpogoj za uvrstitev med A-dobavitelje in za doseganje dobrih rezultatov v poslovanju. Učinkovite dobave kupcem, boljša komunikacija s poslovnimi partnerji, manj zastojev, zmanjšanje zalog, prihranki materiala, zmanjšanje količine predelav oziroma popravil, zmanjšanje incidentov v logistiki (npr. neskladnost vsebine pakiranja in oznak), zmanjšanje izrednih stroškov dostav in drugih stroškov – vse to so cilji, ki jih mora proizvodno podjetje dosegati, če hoče biti vrhunski dobavitelj in dosegati dober poslovni rezultat.


Raziskava AIAG in Odette je pokazala naslednje koristi v podjetjih, ki so uvedla standard MMOG/LE:

 • 85% zmanjšanje stroškov izrednih dostav
 • 80% zmanjšanje stroškov zastarelih materialov/izdelkov
 • 43% zmanjšanje stroškov zalog
 • 20% manj časa za vnos podatkov
 • Boljša kontrola procesov:
  • Zmanjšanje zastojev, predelav, časov nabave in proizvodnje, itd.
  Boljši nadzor oskrbne verige:
  • Povečanje vidljivosti – transparentnosti – zalog
  • Zmanjšanje tveganj v oskrbi
 • Podpora stalnim izboljšavam
 • Povečanje zadovoljstva kupcev
 • Povečanje konkurenčnosti

Seveda ni vprašanje, ali si podjetja želijo dosegati te cilje! Vprašanja so:

 • Kako najbolje organizirati procese?
 • Katera pot do tega je prava?
 • Koliko časa in denarja bo potrebno investirati?
 • Kdo nam lahko pri tem pomaga?

Seminar je namenjen avtomobilskim in industrijskim dobaviteljem, dobaviteljem komponent in vsem proizvajalcem. Direktorjem, vodjem logistike, komercialistom (nabave in prodaje), planerjem proizvodnje in IT strokovnjakom.

Program seminarja:

14:00 – 14:15

Prihod udeležencev

14:15 – 14:20

Uvodni pozdrav; Dušan Bušen, direktor, GIZ ACS

14:20 – 14:45

Zahteve kupcev oz. problemi s katerimi se srečuje interna logistika avtomobilskih podjetij;
Koristi uporabe globalnega logističnega standarda MMOG/LE;
Jože Novinšek, direktor,
M2M informacijski sistemi d.o.o.

14:45 – 16:00

Predstavitev standarda MMOG/LE (PPT); več predavateljev; Janez Strojan – VISIT d.o.o.,
Tomaž Ranzinger, Sergej Natlačen – M2M d.o.o.

 • Integracija naročil in napovedi kupcev v informacijski sistem (EDI – ERP –
  MRP)
 • Upravljanje kapacitet podjetja (stroji, ljudje, ozka grla)
 • Upravljanje materialnega toka v podjetju (preglednost in točnost zalog,
 • označevanje materialov in proizvodov, obravnavanje škarta in odpada)
 • Komunikacija z dobavitelji (EDI, Web portal)
 • Kontrola procesov (interne etikete, spremljanje materiala in izdelkov v
 • proizvodnji)
 • Upravljanje zalog (oznake lokacij, razpoložljivost zalog)
 • Sledljivost (FIFO, sledenje po lotih/serijskih številkah)
 • Uporaba orodja MMOG/LE (Excel – v živo)
 • Projekt implementacije MMOG/LE v podjetje

16:00 – 16:15

Odmor za kavo

16:15 – 16:40

Primer dobre prakse: Andrej Zupančič, vodja kakovosti, CECOMP d.o.o.

16:40 – 17:05

Primer dobre prakse: Borut Vogrinc, RENAULT REVOZ d.d.

17:05 – 17:30

Primer dobre prakse: Aleš Čibej, PROCESSI d.o.o.

17:30 – 17:45

RazpravaPRIJAVE
Udeležba na seminarju je brezplačna. Prijavo pošljite na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si najkasneje do ponedeljka, 8.12.2014 do 16 ure. Pri prijavi je potrebno navesti Ime in priimek udeleženca, njegovo funkcijo v podjetju in elektronski naslov.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na zgornjem naslovu oziroma telefonski številki 01/236 17 35.

PARKIRANJE
Udeleženci lahko parkirate na urejenih parkiriščih v bližini fakultete. Parkirišče NUK II je od fakultete oddaljeno cca 400 m, prav tako parkirišče MDB. Parkirišče Mirje pa je od fakultete oddaljeno cca 600 m.

Nazaj