Vabilo v vključitev v ACS strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti

28. 10. 2016 | Novice

ACS kot najkompetentnejši povezovalec vseh deležnikov na področju avtomobilske industrije in širše mobilnosti je prepoznan kot bodoči nosilec Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju Mobilnosti. Zato že potekajo intenzivne aktivnosti za pripravo prijave na razpis.

Novi član strateško razvojno inovacijskega partnerstva ACS lahko postane vsak, ki je seznanjen in se strinja s pogoji članstva v ACS in izpolnjeno pristopno izjavo pošlje na naslov pisarne ACS. 

Naj izpostavimo samo nekaj pomembnih poudarkov za razumevanje SRIPa:

- ne gre za statusno spremembo ACSa ali za spremembo dosedanjih vsebin in aktivnosti temveč za nadgradnjo obstoječega delovanja z namenom celovitejših in bolj poglobljenih vsebin dela ACSa

- sedanje področje delovanja ACSa se bo dopolnilo s komplementarnimi vsebinami, ki neposredno vplivajo na slovensko avtomobilsko industrijo in članstvo ACSa

- članstvo se bo širilo na celovitejše področje mobilnosti    

Aktivnosti za pripravo prijave že potekajo, opredeljena so tudi že področja delovanja znotraj SRIPa in sicer:

Učinkovita, varna in udobna vozila
Pametni promet
Boljša prometna infrastruktura
Napredni transport in logistika
Fleksibilne storitve in poslovni modeli
Javni transport in intermodalnost
Infrastruktura za povezana in avtonomna vozila
Dekarbonizacija, energija in goriva

V kolikor vaša dejavnost sovpada s katerim izmed navednih področij, vas vabimo, da izrazite vaš interes po sodelovanju. Poudariti je potrebno, da ne gre samo za trenutno angažiranost, temveč za dolgoročno strateško usmeritev. Na opredeljenih področjih so že oblikovane delovne skupine, v okviru katerih se pripravljajo akcijski načrti za razvoj področja, ki bodo sestavni del celovite prijave. 

ACS_SRIP_Interes_za_sodelovanje.pdf 

Prosimo, če nam izpolnjen in podpisan dokument v priponki vrnete v naslednjih dneh na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj