Veliko zanimanja podjetij za izboljšanje interne logistike

12. 12. 2014 | Novice

Ljubljana, 12. december 2014 – Več kot 50 udeležencev brezplačnega seminarja Interna logistika dobaviteljev avtomobilske industrije, ki ga je organiziral Slovenski avtomobilski grozd ACS v sodelovanju s podjetjem M2M, je spoznavalo načine, kako izboljšati proizvodne procese, zmanjšati prevelike zaloge in stroške izrednih dostav.

Podjetja se pogosto srečujejo z vprašanji, kako najbolje organizirati logistične procese in katera je prava pot za njihovo dosego. Obvladovanje materialnih tokov in logistike v podjetju je predpogoj za uvrstitev med A-dobavitelje in za doseganje dobrih rezultatov v poslovanju. To vključuje učinkovito dobavo kupcem, boljšo komunikacijo s poslovnimi partnerji, manj zastojev, zmanjšanje zalog, prihranke materiala, zmanjšanje količine predelav oziroma popravil, zmanjšanje števila incidentov v logistiki (npr. neskladnost vsebine pakiranja in oznak), zmanjšanje stroškov izrednih odprem in drugih stroškov … Vse to so cilji, ki jih mora proizvodno podjetje dosegati, če želi biti vrhunski dobavitelj in dosegati dober poslovni rezultat.

Kako so se sprememb na področju interne logistike lotili v Revozu in kakšne rezultate so zabeležili, je udeležencem predstavil Miran Šiško iz Revoza. Uvajanje sprememb so razdelili v tri etape, z njimi pa so začeli že leta 2009. Najprej so identificirali vrste izgub, ki nastajajo v proizvodnem procesu, in si zastavili cilje, ki jih želijo doseči do leta 2016. V prvi fazi so razbremenili logistične poti z drugačno razporeditvijo skladišča, proizvodnje ... V naslednji fazi so postopke skrajšali za en korak s tem, ko so skladišče spremenili tudi v pripravljalnico, v zadnji fazi pa sledi optimizacija sekundarnih tokov.

V nadaljevanju so udeležencem primere dobrih praks predstavili še predstavniki treh podjetij, in sicer kako zmanjšati veliko število delovnih nalogov, obsežno tiskanje dokumentacije, poročanja proizvodnje in pakiranja. Predstavniki podjetja M2M so predstavili logistični standard MMOG/LE in dokaze izpolnjevanja zahtev standarda z uporabo ERP informacijskega sistema QAD Enterprise Applications. Prednosti uporabe elektronske izmenjave podatkov je na kratko opisal predstavnik podjetja Visit, vodja logistike iz podjetja Cecomp pa je pojasnil, kako so z uporabo standarda MMOG/LE dosegli status A-dobavitelja. Udeležencem seminarja je predstavnik iz Revoza razložil način in kriterije ocenjevanja dobaviteljev v Renaultu. Svetovalci podjetja PROCESSI pa so predstavili, kako obvladujejo zahteve in standarde avtomobilske panoge z rešitvijo PROCESSI MyWay SAP for Automotive Supplier in kako so v podjetju SFC Automotive zmanjšali interno logistiko z upravljanjem vračljive embalaže v proizvodnji.

Direktor ACS Dušan Bušen je bil po koncu seminarja s slišanim zadovoljen: »Vesel sem velikega odziva podjetij na seminar in interesa za izboljšanje interne logistike, s čimer lahko podjetja učinkoviteje uravnotežijo proizvodnjo in naročila ter postanejo konkurenčnejša.


Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, T 01 2361 735, E: dunja.podlesnik@acs-giz.si

Več o ACS:
Slovenski avtomobilski grozd (ACS) je interesno združenje slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije, ki vso energijo vlaga v rast in razvoj svojih članov. ACS tako povezuje 61 podjetij in institucij znanja z več kot 20 tisoč zaposlenimi. Podjetja ustvarijo več kot 3,5 milijarde evrov, od tega prek 80 odstotkov izvoza. Skupaj s proizvajalcem vozil REVOZ v Sloveniji to predstavlja kar 21 odstotkov celotnega slovenskega izvoza in 10 odstotkov BDP.

Nazaj