Akcijski načrt SRIP ACS+ je potrjen

Akcijski načrt SRIP ACS+ je potrjen

09. 07. 2017 | Novice

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je v celoti podprla in potrdila Akcijski načrt SRIP ACS+. Potrjena so vsa fokusna področja vključno s pilotnim projektom EDISON. Vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali v aktivnostih SRIP ACS+ in vsem, ki ste izkazali zaupanje ožji delovni skupini za pripravo vsebin akcijskega načrta se najlepše zahvaljujemo in se veselimo prihajajočih aktivnosti.

Naše delo bo v skladu s potrjenim akcijskim načrtom usmerjeno v razvoj novih izdelkov, rešitev in tehnologij na fokusnih področjih (s produktnimi smermi)
1.   Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije
      •    Sistemi in naprave za glavne električne pogone vozil
      •    Sistemi in naprave za pomožne  električne pogone vozil
      •    Sistemi in naprave za hranjenje energije in »thermal management«
2.   Nišne komponente in sistemi za čistejše in učinkovitejše motorje z notranjim zgorevanjem
      •    Napredni sistemi in naprave za zajemanje podatkov
      •    Napredni pogoni in aktuatorji za okolju prijaznejše motorje z notranjim zgorevanjem
      •    Napredne integrirane komponente
3.   Sistemi in komponente za varnost in udobje
      •    Aktuatorski sistemi
      •    Elektronski in senzorski sistemi
      •    Aktivno-pasivne strukturne komponente
4.   Napredni transport in logistika vključujoč poslovne modele
      •    Podatkovno gnana sodelovalna ekonomija
      •    Upravljanje voznih parkov, optimizacijo logističnih sistemov ter poslovnih in tehnoloških rešitev, ki bodo vgrajene v sisteme mobilnosti in logistike
5.   Napredna infrastruktura
      •    Digitalizirana in integrirana infrastruktura
      •    Polnilna infrastruktura
6.   Digitalizacija, nove tehnologije in novi materiali za doseganje višje konkurenčnosti


Poleg tega pa bomo delali na vsebinah, vezanih na razvoj kadrov, internacionalizacijo, podpori malim in srednjim podjetjem ter na skupni pobudi EDISON, s katero želimo uresničiti ambiciozni cilj, uveljaviti Slovenijo kot referenčno državo zelene mobilnosti.

 

Skupina državnih sekretarjev (S4) je potrdila tudi tabelo prioritet Slovenske pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij, ki si jo lahko ogledate na Tabela_prioritet_S4_DSDS_S4_julij_2017_Potrjena.pdf 

Celotni akcijski načrt Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva SRIP ACS+ na področju mobilnosti pa si lahko ogledate na povezavi SRIP_ACS_Mobilnost_akcijski_nacrt_ver2.pdf ter na skrajšanem dokumentu Ključnih umeritev SRIP ACS+ na področju mobilnosti SRIP_Mobilnost_KLJUNE_USMERITVE_oddaja_21062017.pdf 

 

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik, 01/236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj